Abi selle osa kohta

Tööotsijad

Euroopa Liidu tööjõu vaba liikumise põhimõte tähendab, et töötaja võib töötada mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigis, samuti Norras, Islandil ja Liechtensteinis (Euroopa Majanduspiirkonna riigid) ning Šveitsis.

Sellele vaatamata elab ja töötab vaid ligikaudu 2% Euroopa kodanikest teises liikmesriigis kui oma päritoluriik. Siiski on välisriigis töötamisel mitmeid eeliseid, nagu...

...uute ameti- ja muude oskuste omandamine pädevuste, enesekindluse ja suhtlemisoskuse arendamise kaudu;

...maailmapildi avardamine ja maailma nägemine mitmest vaatenurgast kultuuritausta avardamise ja võõrkeelteoskuse parandamise kaudu;

...enda jaoks kõige sobivama töö leidmine püsiva, ajutise või hooajalise töö leidmise kaudu.

Mida saab EURES teie jaoks teha?

EURESe portaal loob juurdepääsu asjakohasele töötajate liikuvuse teabele, tööotsingu funktsioonidele ja samuti ligikaudu 800st abivalmist EURESe nõustajast koosnevale võrgustikule. Näiteid:
Jaotises „Otsi töökohta” kuvatakse teile hetkel saadaolevad töökohad 31 Euroopa riigis.

Kui registreerute „Minu EURESe” kasutajaks tööotsijana (see on tasuta), saate luua ja avaldada oma elulookirjelduse, nii et seda näevad nii tööandjad kui ka EURESe nõustajad, kes aitavad tööandjatel leida sobivaid kandidaate.

Jaotises „Elamine ja töötamine” aidatakse teil ennast paremini ette valmistada ja saada rohkem teavet tööhõive ning elu- ja töötingimuste kohta teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides.
Selles jaotises leiate, milliste Euroopa Majanduspiirkonna riikide tööturule liikumine on üleminekuperioodi ajal Bulgaaria ja Rumeenia ja 2004. aasta 1. mail Euroopa Liiduga liitunud kümne liikmesriigi kodanikele piiratud.

Klõpsates lingile „Pöörduge EURESe nõustaja poole” või võttes ühendust kohaliku või piirkondliku tööturuasutusega, avaneb teile juurdepääs mitmele teabevahendile ja teid nõustatakse paljudes praktilistes, õiguslikes ja haldusküsimustes, millega tuleb välismaal töö otsimisel ja vastuvõtmisel kokku puutuda.

Kui soovite teada, milliseid praktilisi samme tuleb astuda töö leidmiseks ja välismaale kolimiseks, tutvuge jaotises „Kas oled koolilõpetaja?” olevate kontroll-loenditega. Sealt saate kasulikku teavet nii tööotsingu kui ka välisriigis sisseelamise kohta.