Hjælp

Jobsøgende

Den Europæiske Unions princip om fri bevægelighed for arbejdstagerne betyder, at du kan få job i ethvert land i Den Europæiske Union og i Norge, Island og Liechtenstein (også kaldet EØS-landene) og i Schweiz.

Kun ca. 2 % af de europæiske borgere bor og arbejder i en anden medlemsstat end deres egen. Fordelene ved at arbejde i udlandet er imidlertid mange, fordi du kan...

...opnå nye faglige og personlig kvalifikationer, nemlig udvikle dine kompetencer, din selvtillid og dine kommunikationsevner

...få kendskab til nye områder og forskellige synsvinkler, nemlig udvide din kulturelle baggrund og lære eller udvide dit kendskab til et fremmedsprog

...vælge det job, der passer bedst til dine behov, nemlig finde en fast eller en midlertidig stilling eller et sæsonjob

Hvad kan EURES gøre for dig?

Gennem EURES-portalen har du adgang til relevante oplysninger om arbejdstagernes bevægelighed, til jobsøgningsfunktioner og desuden til et netværk af ca. 800 EURES-vejledere, som står klar til at hjælpe dig. For eksempel kan du...

ved at vælge "Søgning efter et job" se ledige stillinger i 31 europæiske lande opdateret i realtid

ved gratis at tilmelde dig "My EURES" for jobsøgende oprette dit eget CV og gøre det tilgængeligt for tilmeldte arbejdsgivere og EURES-vejledere, som hjælper arbejdsgivere med at finde egnede kandidater

ved at gå ind i sektionen "Leve- og arbejdsvilkår" forberede dig bedre og være bedre informeret om beskæftigelsessituationen og leve- og arbejdsvilkårene i et andet EØS-land.
I denne sektion kan du se, i hvilke EØS-lande der er begrænset adgang til arbejdsmarkedet i en overgangsperiode for borgere fra Bulgarien, Rumænien og de ti medlemsstater, som tiltrådte EU den 1. maj 2004.

ved at klikke på "Kontakt en EURES-vejleder" eller ved at kontakte et lokalt eller regionalt arbejdsformidlingskontor få adgang til en række informationsredskaber og rådgivning om mange praktiske, juridiske og administrative spørgsmål i forbindelse med at søge og tage imod et job i udlandet.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvilke praktiske skridt du bør tage for at finde et job og flytte til udlandet, kan du læse tjeklisten i sektionen "Er du kandidat?". Her findes nyttige oplysninger om alt lige fra at søge job til at bosætte sig i et andet land.