Om EURES Job-Search Hjælp

De stillinger, der offentliggøres på Eures-portalen, kommer fra Eures-medlemmer og -partnere, navnlig de europæiske offentlige arbejdsformidlinger. De anvender EURES til meddelelser om ledige stillinger, når arbejdsgiveren er interesseret i at ansætte arbejdstagere fra andre europæiske lande. ”Eures-stillingerne” er markeret med et blåt flag, der indikerer, at arbejdsgiveren er særligt interesseret i at ansætte arbejdstagere fra andre europæiske lande.

For at øge gennemsigtigheden af arbejdsmarkedet i Europa vil alle stillinger (med få undtagelser), der opslås gennem de europæiske arbejdsformidlinger, kunne ses på vores websted. Disse stillinger er ikke markeret med blåt flag, og er ikke "Eures-stillinger.

De ledige stillinger dækker en lang række erhverv og omfatter både faste stillinger og sæsonarbejde. I forbindelse med de ledige stillinger gives der oplysninger om, hvordan man søger stillingen, og hvem man kan henvende sig til. Kontakten kan være enten en Eures-vejleder, som behandler ansøgningen, eller man kan i visse tilfælde kontakte arbejdsgiveren direkte.

Databasen EURES job-search ajourføres dagligt af de europæiske arbejdsformidlinger, og ledige stillinger findes kun i databasen, så længe de er aktuelle.

Ved jobsøgning i EURES job-search skal man være opmærksom på følgende:

Nærmere oplysninger om jobbet såsom kontrakttype, nødvendig erfaring og uddannelsesniveau osv. er oversat til alle EU-sprog, mens titlen og teksten til stillingsopslag ikke er oversat til alle sprog. En søgning på nøgleord, hvor man bruger nøgleord på ét sprog, vil derfor ikke nødvendigvis få alle ledige stillinger i databasen frem. Hvis du f.eks. søger med det engelske ord "waiter" som nøgleord, vil du sandsynligvis ikke få samme stillingsopslag frem, som ved søgning med det franske nøgleord "serveur”. De på forhånd fastlagte kategorier under "profession", "experience required", "location" osv. dækker dog alle sprogudgaver.

Har du brug for hjælp?  
Har du brug for hjælp?