O vyhledávání pracovního místa v rámci EURES Nápověda k této části

Na portálu EURES inzerují pracovní místa členové a partneři EURES, zejména evropské veřejné služby zaměstnanosti (European Public Employment Services). Ty používají EURES k uveřejňování nabídek pracovních míst, na něž chce zaměstnavatel přijmout pracovníky z jiných evropských zemí. Tato „pracovní místa EURES“ jsou opatřena modrou vlaječkou, která udává, že zaměstnavatel má konkrétní zájem přijmout pracovníky z jiných evropských zemí.

Pro zvýšení průhlednosti pracovního trhu v Evropě budou na našich internetových stránkách kromě několika málo výjimek uváděna všechna pracovní místa nabízená evropskými veřejnými službami zaměstnanosti. Tato pracovní místa nejsou označena modrou vlaječkou a nejedná se o „pracovní místa EURES“.

Nabídky volných míst pokrývají širokou škálu povolání a jsou mezi nimi jak místa na trvalý pracovní poměr, tak nabídky sezónních prací. Každá nabídka volného pracovního místa obsahuje informace, jak se o ně ucházet a na koho se obrátit. Kontaktní osobou může být buď poradce EURES, který bude zpracovávat žádost, anebo lze navázat spojení přímo se zaměstnavatelem.

Databáze EURES Job-search je evropskými službami zaměstnanosti denně aktualizována a oznámení o volných pracovních místech v ní zůstávají jen po dobu, po kterou jsou aktuální.

 

Při vyhledávání v databázi EURES Job-search je třeba mít na paměti následující:

 

Většina údajů o pracovních místech, jako je např. typ smlouvy, požadované zkušenosti a úroveň dosaženého vzdělání, jsou překládány do všech jazyků EU, avšak není tomu tak vždy v případě názvu a textu samotného oznámení. Výsledkem vyhledávání pomocí klíčových slov v jednom jazyce nemusí vždy být všechna relevantní volná pracovní místa v databázi. Pokud např. při vyhledávání zadáte anglické slovo „waiter“ (číšník), nenaleznete pravděpodobně stejná oznámení, jako kdybyste toto klíčové slovo zadali ve francouzštině, tj. „serveur“. Nicméně předdefinované kategorie jako např. „profession“ (profese), „experience required“ (požadované zkušenosti), „location“ (místo) atd. jsou k dispozici vždy ve všech dostupných jazykových verzích.

Potřebujete pomoci?  
Potřebujete pomoci?