Относно Търсенето на работа на ЕURES Помощ за този раздел

Свободните работни места обявени на Портала EURES идват от членовете и партньорите на EURES, и в частност от Европейските обществени ведомства по труда. Те използват EURES за да обявяват работни места, за които работодателят е особено заинтересуван да наеме работещи от други европейски страни. Тези  "Работни места на EURES" имат синьо флагче, което сочи, че работодателят има особен интерес да наеме работещи от други европейски страни.

С оглед да се увеличи прозрачността на трудовия пазар в Европа всички работни места, които са обявени от Европейските обществени ведомства по труда са, с малки изключения, достъпни на нашия сайт. Тези работни места нямат синьото флагче и не са "Работни места на EURES ".

Вакантните работни места покриват широк диапазон от занятия и включват постоянни и сезонни възможности за работа. Всяко свободно място съдържа информация  как да се кандидатства за него и с кого да се осъществи контакт. Лицето за контакт може да бъде или даден съветник на EURES , който ще предаде молбата или, в други случаи, контактът може директно да се осъществи с работодателя.
Базата данни на EURES за търсене на работа се актуализира ежедневно от Европейските ведомства по труда, и обявите за свободните места остават в системата докато са валидни.

Неща, които трябва да се имат пред вид, когато използваме Търсене на работа в EURES:

Докато повечето подробности относно работните места, като вид на трудовия договор, изискваните опит и ниво на образование и т.н. са преведени на всички езици на ЕС и на ЕЕА, то това не е така относно името и текста на обявата за работа. Поради това, търсенето по "Ключови думи" на един език, не винаги ще показва всички свободни работни места налични в базата данни. Ако например, търсите използвайки английската дума за келнер "waiter" като ключова, вие най-вероятно няма да намерите същите обяви, които ще намерите използвайки френската ключова дума "serveur". Но пък, предварително дефинираните категории за рубриките "професия", "изискван опит", "местонахождение" и т.н. покриват всички налични езикови версии.

Имате ли нужда от помощ?  
Имате ли нужда от помощ?