Fri rörlighet : Luxemburg

Information om övergångsreglerna vad gäller den fria rörligheten för arbetstagare från, till och mellan de nya medlemsstaterna

Europeiska kommissionen:

I medlemsländerna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 1 är fri rörlighet för arbetstagare en grundläggande rättighet som gör det möjligt för medborgare i ett EES-land att arbeta i ett annat EES-land på samma villkor som medborgarna i det medlemslandet.

Under en övergångsperiod på högst sju år efter Kroatiens anslutning den 1 juli 2013 kan det finnas vissa villkor som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare från och till Kroatien.

Dessa restriktioner gäller endast den fria rörligheten när det gäller att ta arbete och kan variera från en medlemsstat till en annan.

Välj land i förteckningen nedan för att ta reda på vilka regler som gäller i vederbörande land för arbetssökande från andra medlemsstater.Behöver du hjälp?  
Behöver du hjälp?