Voľný pohyb : Španielsko

Informácie o prechodných pravidlách voľného pohybu pracujúcich z, do a medzi novými členskými štátmi.

Európska komisia:

Voľný pohyb pracovníkov je základným právom v členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 1 , ktoré umožňuje štátnym príslušníkom jednej krajiny EHP pracovať v inej krajine EHP za rovnakých podmienok ako občania tejto členskej krajiny.

Počas prechodného obdobia, ktoré môže trvať najviac 7 rokov od vstupu Chorvátska do EÚ (1. Júla 2013), sa môžu uplatňovať niektoré predpisy obmedzujúce voľný pohyb pracovníkov cez chorvátske hranice.

Tieto obmedzenia sa týkajú iba slobody pohybu s cieľom nastúpiť do zamestnania a môžu byť v každom členskom štáte iné.

V uvedenom zozname krajín nájdete pravidlá, ktoré platia pre uchádzačov o zamestnanie z iných členských štátov v tej ktorej krajine.Potrebujete pomoc?  
Potrebujete pomoc?