Libera circulaţie : Slovacia

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre

Comisia Europeană:

Nos países membros do Espaço Económico Europeu (EEE) 1 a livre circulação de trabalhadores constitui um direito fundamental que permite aos cidadãos de qualquer um desses países trabalhar noutro país EEE nas mesmas condições que os cidadãos desse mesmo Estado-Membro.

Pe durata unei perioade de tranziție de maxim 7 ani de la aderarea Croației (la 1 iulie 2013), se pot aplica anumite condiții care restricționează libera circulație a lucrătorilor dinspre și către Croația.

Tais restrições dizem apenas respeito à liberdade de circulação para efeitos de actividade laboral e podem diferir de um Estado-Membro para outro.

Ao seleccionar um país na lista abaixo encontrará as regras que nesse país se aplicam aos cidadãos de outros Estados-Membros que procuram emprego.


* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Ţara aleasă de dvs. nu restricţionează accesul pe piaţa forţei de muncii a cetăţenilor din România

Cetăţenilor din statele UE/SEE nu li se solicită niciun permis şi nu li se aplică nicio restricţie la intrarea pe piaţa muncii din Republica Slovacă. Cetăţenii care nu deţin cetăţenia unui stat UE/SEE trebuie să obţină un permis de muncă în conformitate cu Actul nr. 5/2004 Coll. din 4 decembrie 2003 privind ocuparea forţei de muncă. Angajaţii pot solicita permisul de muncă personal sau îl pot împuternici pe angajatorul lor să facă acest lucru în numele lor. Actul nr. 5/2004 Coll. privind ocuparea forţei de muncă prevede şi exceptările în privinţa cărora nu este necesară obţinerea acestui permis pentru un cetăţean dintr-o ţară terţă.

Government of Slovak republic has approved at its regular meeting on 5th June 2013 for Slovak republic to keep labour market fully open for the citizens of Croatia as on 1st of July 2013 (the date of Croatia joining EU).
 
This decision is fully in line with the open labour market policies of Slovak republic towards citizens of other EU member states. These policies are consistent with the commitment of Slovak republic to implement in practice the four fundamental rights for all EU citizens. Slovakia hopes for similar approach towards Croatian citizens by other EU member states
 
If a non-Slovak EU citizen intends to stay in Slovakia for longer than 3 months, s/he is required to attend a regional foreign police department to register a temporary place of residence. There is also generated at the police department a registration number for tax, social and health insurance purposes.

If a non-Slovak EU citizen is offered an employment, his/her new employer is required to pass this information to the local Office of Labour, Social Affairs and Family within 7 days from a starting date of the contract     

* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Informaţiile despre normele tranzitorii de liberă circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre au fost furnizate de membrii EURES (serviciile publice naţionale de ocupare a forţei de muncă) din respectivele state membre, în cooperare cu alte autorităţi naţionale competente, care au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea acestor date. Cu toate acestea, nu putem garanta că informaţia este întotdeauna amplă, completă, exactă şi la zi; de asemenea, nu trebuie să se deducă faptul că fie Comisia Europeană, fie serviciile sale agreează modul în care se aplică dispoziţiile tranzitorii în ţara în cauză. Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi sau daune care ar putea rezulta din publicarea acestor informaţii.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, acest aviz juridic important:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm


Aveți nevoie de ajutor?  
Aveți nevoie de ajutor?