Libera circulaţie : Slovenia

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre

Comisia Europeană:

Nos países membros do Espaço Económico Europeu (EEE) 1 a livre circulação de trabalhadores constitui um direito fundamental que permite aos cidadãos de qualquer um desses países trabalhar noutro país EEE nas mesmas condições que os cidadãos desse mesmo Estado-Membro.

Pe durata unei perioade de tranziție de maxim 7 ani de la aderarea Croației (la 1 iulie 2013), se pot aplica anumite condiții care restricționează libera circulație a lucrătorilor dinspre și către Croația.

Tais restrições dizem apenas respeito à liberdade de circulação para efeitos de actividade laboral e podem diferir de um Estado-Membro para outro.

Ao seleccionar um país na lista abaixo encontrará as regras que nesse país se aplicam aos cidadãos de outros Estados-Membros que procuram emprego.


* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Ţara aleasă de dvs. nu restricţionează accesul pe piaţa forţei de muncii a cetăţenilor din România

Cetăţenii statelor membre ale UE, ai ţărilor din SEE, precum şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces liber la piaţa muncii din Slovenia. Ei nu au nevoie de un permis de muncă pentru a avea acces la piaţa muncii din Slovenia şi au aceleaşi drepturi de a solicita un loc de muncă ca şi cetăţenii sloveni. Pentru a monitoriza tendinţele pieţei muncii din Slovenia, contractele de angajare ale cetăţenilor acestor ţări trebuie să fie înregistrate. Angajatorul înregistrează în sistemul de asigurări sociale al Institutului de Asigurări de Sănătate din Slovenia contractul de angajare al unui cetăţean din UE, SEE sau Confederaţia Elveţiană, precum şi pe eventualii membrii ai familiei sale.

În cazul în care un angajator stabilit în UE, SEE sau Confederaţia Elveţiană angajează lucrători care sunt detaşaţi în Slovenia, este suficientă înregistrarea furnizării de servicii în Republica Slovenia pe formularul ZRSZ-TUJ-5. Acest formular se găseşte pe site-ul serviciului sloven de ocupare a forţei de muncă şi este disponibil şi în engleză. Angajatorul străin care furnizează servicii în Republica Slovenia este cel care răspunde de înregistrarea lucrătorilor săi.

* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Informaţiile despre normele tranzitorii de liberă circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre au fost furnizate de membrii EURES (serviciile publice naţionale de ocupare a forţei de muncă) din respectivele state membre, în cooperare cu alte autorităţi naţionale competente, care au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea acestor date. Cu toate acestea, nu putem garanta că informaţia este întotdeauna amplă, completă, exactă şi la zi; de asemenea, nu trebuie să se deducă faptul că fie Comisia Europeană, fie serviciile sale agreează modul în care se aplică dispoziţiile tranzitorii în ţara în cauză. Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi sau daune care ar putea rezulta din publicarea acestor informaţii.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, acest aviz juridic important:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm


Aveți nevoie de ajutor?  
Aveți nevoie de ajutor?