Libera circulaţie : Letonia

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre

Comisia Europeană:

Nos países membros do Espaço Económico Europeu (EEE) 1 a livre circulação de trabalhadores constitui um direito fundamental que permite aos cidadãos de qualquer um desses países trabalhar noutro país EEE nas mesmas condições que os cidadãos desse mesmo Estado-Membro.

Pe durata unei perioade de tranziție de maxim 7 ani de la aderarea Croației (la 1 iulie 2013), se pot aplica anumite condiții care restricționează libera circulație a lucrătorilor dinspre și către Croația.

Tais restrições dizem apenas respeito à liberdade de circulação para efeitos de actividade laboral e podem diferir de um Estado-Membro para outro.

Ao seleccionar um país na lista abaixo encontrará as regras que nesse país se aplicam aos cidadãos de outros Estados-Membros que procuram emprego.


* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Ţara aleasă de dvs. nu restricţionează accesul pe piaţa forţei de muncii a cetăţenilor din România

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ţărilor membre ale Spaţiului Economic European (SEE) şi ai Elveţiei au drept de liber acces pe piaţa muncii din Letonia. Aceasta înseamnă că cetăţenii acestor ţări pot lucra şi se pot stabili în mod liber în Letonia.
 
În cazul în care cetăţenii acestor ţări locuiesc în Letonia pentru o perioadă mai mare de trei luni, aceştia trebuie să solicite un certificat de înregistrare departamentului local al Oficiului privind cetăţenia şi migraţia (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes [PMLP]) (www.pmlp.gov.lv).

Cu toate acestea, în cazul în care cetăţenii acestor ţări intră şi locuiesc pe teritoriul Letoniei pentru a căuta un loc de muncă şi stabilesc un raport de muncă în Letonia, aceştia pot locui în Letonia pentru o perioadă de până la şase luni fără a fi necesară solicitarea unui certificat de înregistrare.

Citizens of the European Union (EU) and European Economic Area (EEA) countries, as well as citizens of Switzerland, have free access to the labour market of Latvia. It means that citizens of the above countries may freely reside and work in Latvia.
 
In order to reside in Latvia for more than three months, you must register your residence with the nearest department of the Office of Citizenship and Migration Affairs (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – PMLP) (www.pmlp.gov.lv).

If you arrive and reside in Latvia with the purpose of finding employment and establishing labour relations, you may reside in Latvia without the residence permit for up to six months.

* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Informaţiile despre normele tranzitorii de liberă circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre au fost furnizate de membrii EURES (serviciile publice naţionale de ocupare a forţei de muncă) din respectivele state membre, în cooperare cu alte autorităţi naţionale competente, care au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea acestor date. Cu toate acestea, nu putem garanta că informaţia este întotdeauna amplă, completă, exactă şi la zi; de asemenea, nu trebuie să se deducă faptul că fie Comisia Europeană, fie serviciile sale agreează modul în care se aplică dispoziţiile tranzitorii în ţara în cauză. Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi sau daune care ar putea rezulta din publicarea acestor informaţii.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, acest aviz juridic important:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm


Aveți nevoie de ajutor?  
Aveți nevoie de ajutor?