Libera circulaţie : Danemarca

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre

Comisia Europeană:

Nos países membros do Espaço Económico Europeu (EEE) 1 a livre circulação de trabalhadores constitui um direito fundamental que permite aos cidadãos de qualquer um desses países trabalhar noutro país EEE nas mesmas condições que os cidadãos desse mesmo Estado-Membro.

Pe durata unei perioade de tranziție de maxim 7 ani de la aderarea Croației (la 1 iulie 2013), se pot aplica anumite condiții care restricționează libera circulație a lucrătorilor dinspre și către Croația.

Tais restrições dizem apenas respeito à liberdade de circulação para efeitos de actividade laboral e podem diferir de um Estado-Membro para outro.

Ao seleccionar um país na lista abaixo encontrará as regras que nesse país se aplicam aos cidadãos de outros Estados-Membros que procuram emprego.


* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Ţara aleasă de dvs. nu restricţionează accesul pe piaţa forţei de muncii a cetăţenilor din România

La 1 mai 2009, restricţiile temporare pentru noile state membre ale UE au fost integral abrogate. Permisele de muncă şi de şedere nu mai sunt necesare, iar cetăţenii din aceste ţări beneficiază de aceleaşi drepturi de care beneficiază alţi cetăţeni ai UE.
 
În calitate de cetăţean al unui stat UE/SEE, puteţi locui fără restricţii în Danemarca pe o perioadă de până la trei luni. Dacă locuiţi în Danemarca mai mult de trei luni, trebuie să solicitaţi un certificat de înregistrare. Dacă în timpul şederii dumneavoastră vă căutaţi un loc de muncă, puteţi rămâne în Danemarca până la şase luni fără să solicitaţi un certificat de înregistrare.
 
Cine poate obţine un certificat de înregistrare UE/SEE
Puteţi obţine un certificat de înregistrare UE/SEE dacă:
 • aveţi un loc de muncă remunerat în Danemarca
 • conduceţi o întreprindere independentă în Danemarca
 • prestaţi sau sunteţi beneficiarul unor servicii în Danemarca
 • sunteţi student la un curs în urma căruia se obţin calificări profesionale la un colegiu SU (învăţământ subvenţionat de stat) din Danemarca şi declaraţi că dispuneţi de mijloace financiare suficiente pentru acoperirea costurilor şederii dumneavoastră
 • dispuneţi de un venit sau mijloace financiare suficiente pentru a vă întreţine
Cum se obţine un certificat de înregistrare UE/SEE
Pentru a obţine un certificat de înregistrare, trebuie să parcurgeţi următorii paşi:
 1. Obţineţi un formular de cerere de la Administraţia Regională de Stat sau de pe site-ul Serviciului Danez pentru Imigraţie www.statsforvaltning.dk
 2. Completaţi formularul de cerere.
 3. Trebuie să vă prezentaţi apoi la Administraţia Regională de Stat, cu următoarele:
  • contractul de muncă, stipulând remuneraţia/salariul şi perioada de angajare
  • o fotografie tip paşaport a solicitantului (două, dacă nu sunteţi cetăţean UE)
  • cartea de identitate
Administraţia Regională de Stat este, de asemenea, prezentă în cadrul Centrelor de Servicii pentru Cetăţeni din oraşele Copenhaga, Aarhus, Odense şi Aalborg (noul site începând cu octombrie 2011: www.icitizen.dk)
 
Vă rugăm să reţineţi următoarele excepţii:
 • Ca cetăţean din Ţările Nordice – Finlanda, Islanda, Norvegia sau Suedia – aveţi dreptul de a intra liber în Danemarca, în vederea şederii sau pentru a munci. Tot ce trebuie să faceţi este să vă înregistraţi la Serviciul pentru Cetăţeni.
Unde puteţi obţine mai multe informaţii
Vă rugăm să vizitaţi
www.workindenmark.dk, site-ul danez oficial pentru toate informaţiile relevante în ceea ce priveşte munca şi viaţa în Danemarca. Puteţi găsi, de asemenea, locuri de muncă în Danemarca şi vă puteţi trimite CV-ul.
www.statsforvaltning.dk, site-ul oficial al Administraţiei Regionale de Stat, care gestionează, între altele, certificatele de înregistrare
http://www.newtodenmark.dk oferă informaţii detaliate privind normele şi regulamnetele care îi vizează pe resortisanţii străini. Puteţi, de asemenea, găsi manualul online “Citizen in Denmark” (Cetăţean în Danemarca) în mai multe limbi.
www.bm.dk, site-ul oficial al Ministerului danez al Ocupării Forţei de Muncă oferă un ghid al pieţei muncii din Danemarca, “Working in Denmark” în limbile engleză, germană şi poloneză
http://www.workinfo.dk este creat de angajatorii şi sindicatele din sectorul construcţiilor şi oferă informaţii privind piaţa muncii, remuneraţiile, condiţiile de muncă şi securitatea etc. din Danemarca. 

* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Informaţiile despre normele tranzitorii de liberă circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre au fost furnizate de membrii EURES (serviciile publice naţionale de ocupare a forţei de muncă) din respectivele state membre, în cooperare cu alte autorităţi naţionale competente, care au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea acestor date. Cu toate acestea, nu putem garanta că informaţia este întotdeauna amplă, completă, exactă şi la zi; de asemenea, nu trebuie să se deducă faptul că fie Comisia Europeană, fie serviciile sale agreează modul în care se aplică dispoziţiile tranzitorii în ţara în cauză. Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi sau daune care ar putea rezulta din publicarea acestor informaţii.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, acest aviz juridic important:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm


Aveți nevoie de ajutor?  
Aveți nevoie de ajutor?