Libera circulaţie : Republica Cehă

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre

Comisia Europeană:

Nos países membros do Espaço Económico Europeu (EEE) 1 a livre circulação de trabalhadores constitui um direito fundamental que permite aos cidadãos de qualquer um desses países trabalhar noutro país EEE nas mesmas condições que os cidadãos desse mesmo Estado-Membro.

Pe durata unei perioade de tranziție de maxim 7 ani de la aderarea Croației (la 1 iulie 2013), se pot aplica anumite condiții care restricționează libera circulație a lucrătorilor dinspre și către Croația.

Tais restrições dizem apenas respeito à liberdade de circulação para efeitos de actividade laboral e podem diferir de um Estado-Membro para outro.

Ao seleccionar um país na lista abaixo encontrará as regras que nesse país se aplicam aos cidadãos de outros Estados-Membros que procuram emprego.


* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Ţara aleasă de dvs. nu restricţionează accesul pe piaţa forţei de muncii a cetăţenilor din România

1. As part of its internal measures applied in accordance with the Treaty on the Accession of the Croatian Republic to the European Union, the Czech Republic will not introduce as of the day of the Croatian Republic’s accession to the European Union any measures aimed at limiting the access of Croatian citizens to the labour market of the Czech Republic, and will during the two years following the accession of the Croatian Republic to the labour market act with respect to Croatian citizens in accordance with the provisions of Section 85 of Act No 435/2004 on Employment, as amended.
2. The measure set out in paragraph 1 does not mean that the Czech Republic relinquishes the option of later introducing restrictions on the access of Croatian citizens to the Czech labour market during the first two years following the accession of the Croatian Republic to the European Union, if conditions on the labour market in the Czech Republic should so require.
3. No later than the end of the two-year period following the accession of the Croatian Republic to the European Union and after assessing the situation on the Czech labour market, the government, by decree in accordance with Section 103 of Act No 435/2004 on Employment, as amended, may decide to continue the free movement of Croatian workers within the framework of its internal measures allowing for a possible unilateral introduction of measures restricting access of Croatian citizens to the Czech Republic labour market.

* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Informaţiile despre normele tranzitorii de liberă circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre au fost furnizate de membrii EURES (serviciile publice naţionale de ocupare a forţei de muncă) din respectivele state membre, în cooperare cu alte autorităţi naţionale competente, care au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea acestor date. Cu toate acestea, nu putem garanta că informaţia este întotdeauna amplă, completă, exactă şi la zi; de asemenea, nu trebuie să se deducă faptul că fie Comisia Europeană, fie serviciile sale agreează modul în care se aplică dispoziţiile tranzitorii în ţara în cauză. Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi sau daune care ar putea rezulta din publicarea acestor informaţii.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, acest aviz juridic important:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm


Aveți nevoie de ajutor?  
Aveți nevoie de ajutor?