Libera circulaţie : Elveţia

Informaţii despre normele tranzitorii care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre

Comisia Europeană:

Nos países membros do Espaço Económico Europeu (EEE) 1 a livre circulação de trabalhadores constitui um direito fundamental que permite aos cidadãos de qualquer um desses países trabalhar noutro país EEE nas mesmas condições que os cidadãos desse mesmo Estado-Membro.

Pe durata unei perioade de tranziție de maxim 7 ani de la aderarea Croației (la 1 iulie 2013), se pot aplica anumite condiții care restricționează libera circulație a lucrătorilor dinspre și către Croația.

Tais restrições dizem apenas respeito à liberdade de circulação para efeitos de actividade laboral e podem diferir de um Estado-Membro para outro.

Ao seleccionar um país na lista abaixo encontrará as regras que nesse país se aplicam aos cidadãos de outros Estados-Membros que procuram emprego.


* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Croatia: Entry and stay
 
General notes
Croatia became the 28th member of the European Union (EU) on 1 July 2013. Croatia’s joining the EU will have no immediate bearing on the Agreement on the Free Movement of Persons (AFM) concluded between Switzerland and the EU. Each time the EU welcomes new members, the agreement must be amended again.
 
What does that mean?
The negotiations with the EU on the extension of the free movement of persons to Croatia have been concluded; nevertheless, the Protocol III needs parliamentary approval. This approval takes the form of a federal decree which is subject to referendum. If within 100 days from the official publication of the federal decree a referendum has been petitioned for, the decree will be put up for popular vote.
The admission of Croatian nationals is therefore still subject to the provisions of the Foreign Nationals Act (FNA; SR 142.00).
 
Conclusion
This political process may require two years till completion; therefore, there is no telling when the Protocol III on the extension of the free movement agreement to Croatia will take effect or what transitory provisions will apply to Croatia.
 
The legal basis for access to the Swiss labour market set forth in the documents referred to below remains applicable to Croatian citizens until further notice.

 

* Aviz juridic de renunţare la responsabilitate

Informaţiile despre normele tranzitorii de liberă circulaţie a lucrătorilor din, spre şi între noile state membre au fost furnizate de membrii EURES (serviciile publice naţionale de ocupare a forţei de muncă) din respectivele state membre, în cooperare cu alte autorităţi naţionale competente, care au depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea acestor date. Cu toate acestea, nu putem garanta că informaţia este întotdeauna amplă, completă, exactă şi la zi; de asemenea, nu trebuie să se deducă faptul că fie Comisia Europeană, fie serviciile sale agreează modul în care se aplică dispoziţiile tranzitorii în ţara în cauză. Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru eventualele pierderi sau daune care ar putea rezulta din publicarea acestor informaţii.

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, acest aviz juridic important:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm


Aveți nevoie de ajutor?  
Aveți nevoie de ajutor?