Laisvas judėjimas : Danija

Informacija apie pereinamojo laikotarpio taisykles, reglamentuojančias laisvą darbuotojų judėjimą iš/į ir tarp naujųjų valstybių narių

Europos Komisija:

Europos ekonominei erdvei (EEE) priklausančiose šalyse 1 laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių teisių, leidžiančių vienos EEE šalies piliečiams dirbti kitoje EEE šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip dirba tos valstybės narės piliečiai.

Pereinamuoju laikotarpiu, kuris gali trukti iki 7 metų nuo Kroatijos įstojimo į ES 2013 m. liepos 1 d., gali būti taikomi tam tikri laisvo darbuotojų judėjimo iš Kroatijos ir į ją apribojimai.

Šie laisvo judėjimo apribojimai taikomi tik siekiant įsidarbinti ir atskirose valstybėse narėse jie gali skirtis.

Pasirinkę šalį iš žemiau esančio sąrašo sužinosite, kokios taisyklės taikomos toje šalyje darbo ieškantiems asmenims iš kitų valstybių narių.

Jūsų pasirinktoje šalyje netaikomi jokie dalyvavimo šios šalies darbo rinkoje apribojimai kitų EEE šalių piliečiams.
Toliau bus trumpai apibūdinta bendroji šioje šalyje taikoma laisvo darbuotojų judėjimo politika.
Taip pat rekomenduojame susipažinti su „Gyvenimo ir darbo sąlygų“ skyriuje pateikta informacija, kurią galite rasti spustelėję kairėje esantį stulpelį, kuriame, be kita ko, pateikiama ir informacija apie administracines ir kt. procedūras, kurių turi laikytis EEE šalių piliečiai, norintys gyventi ir dirbti šioje šalyje.

* Teisinė informacija - atsakomybės apribojimas.

Nuo 2009 m. gegužės 1 d. laikinieji apribojimai naujosioms ES valstybėms narėms yra visiškai panaikinti. Darbo leidimų ir leidimų gyventi nebereikalaujama, ir šių šalių piliečiai gali naudotis tokiomis pat teisėmis kaip ir kiti ES piliečiai.
 
Kaip ES arba EEE šalies pilietis jūs galite laisvai gyventi Danijoje iki 3 mėnesių. Jei gyvenate ilgiau kaip 3 mėnesius, privalote kreiptis registracijos liudijimo. Jei buvimo Danijoje metu ieškote darbo, šalyje galite gyventi iki 6 mėnesių nesikreipdamas registracijos liudijimo.
 
Kas gali gauti ES arba EEE registracijos liudijimą
ES arba EEE registracijos liudijimą galite gauti, jei:
 • turite apmokamą darbą Danijoje
 • vykdote savarankišką verslą Danijoje
 • teikiate arba gaunate paslaugas Danijoje
 • esate valstybės švietimo dotaciją gaunančio Danijos koledžo studentas, studijuojate pagal programą, kurią baigus suteikiamos profesinės kvalifikacijos, ir deklaruojate, kad turite pakankamai lėšų buvimo šalyje išlaidoms apmokėti
 • turite pajamų ar lėšų save išlaikyti
Kaip gauti ES arba EEE registracijos liudijimą
Norint gauti registracijos liudijimą, reikia:
 1. iš Regioninės valstybinės administracijos (Regional State Administration) gauti paraiškos formą arba ją atsisiųsti iš Danijos imigracijos tarnybos tinklalapio www.statsforvaltning.dk
 2. užpildyti paraiškos formą.
 3. Tuomet reikia asmeniškai ateiti į Regioninę valstybinę administraciją ir atsinešti:
  • darbo sutartį, kurioje nurodytas darbo užmokestis arba alga ir įdarbinimo laikotarpis
  • pasui skirto dydžio savo fotografiją (dvi fotografijas, jei jūs nesate ES pilietis)
  • asmens tapatybės dokumentą.
Regioninę valstybinę administraciją taip pat galima rasti Tarptautinių piliečių aptarnavimo centruose Kopenhagoje, Orhuse (Aarhus), Odensoje (Odense) ir Olborge (Aalborg) (naujasis tinklalapio adresas nuo 2011 m. spalio mėn.: www.icitizen.dk)
 
Atkreipkite dėmesį į šias išimtis:
 • Jei esate Šiaurės šalių (Suomijos, Islandijos, Norvegijos arba Švedijos) pilietis, galite laisvai įvažiuoti į Daniją ir ten apsigyventi arba dirbti. Reikia tik užsiregistruoti Piliečių tarnyboje.
Kur gauti daugiau informacijos
Apsilankykite tinklalapiuose:
www.workindenmark.dk. Tai yra oficialus Danijos tinklalapis, kuriame skelbiama visa atitinkama informacija apie gyvenimą ir darbą Danijoje. Jame taip pat galite susirasti darbą Danijoje ir pateikti savo gyvenimo aprašymą.
www.statsforvaltning.dk. Tai yra oficialus Regioninės valstybinės administracijos tinklalapis, kuriame be kita ko pateikiama informacija apie registracijos liudijimus.
www.newtodenmark.dk tinklalapyje rasite išsamią informaciją apie užsienio piliečiams taikomas taisykles ir nuostatus. Čia taip pat galima rasti įvairiomis kalbomis parengtą internetinį vadovą „Pilietis Danijoje“.
www.bm.dk. Šiame oficialiame Danijos užimtumo ministerijos tinklalapyje rasite elektroninį leidinį anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis apie Danijos darbo rinką „Darbas Danijoje“.
www.workinfo.dk. Šį tinklalapį sukūrė statybos sektoriaus darbdaviai ir profesinės sąjungos. Jame rasite informacijos apie Danijos darbo rinką, darbo užmokesčius, darbo sąlygas, saugą ir t. t.

* Teisinė informacija - atsakomybės apribojimas.

Informaciją apie laisvo darbuotojų judėjimo iš naujų valstybių narių, į jas ir tarp jų pereinamojo laikotarpio taisykles teikia EURES nariai iš atitinkamų valstybių narių (nacionalinės viešosios užimtumo tarnybos), bendradarbiaudami su kitomis kompetetingomis nacionalinėmis institucijomis, kuriuos stengėsi užtikrinti šios informacijos tikslumą. Tačiau mes negalime laiduoti, kad ši informacija yra visuomet išsami, visapusė, tiksli ir naujausia. Nors ji ir skelbiama EURES profesinio mobilumo portale, tai nereiškia, kad Europos Komisija ar jos tarnybos pritaria pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo būdui atitinkamai valstybei narei. Komisija neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kilusius dėl šios informacijos paskelbimo.

Taip pat prašome žiūrėti šį teisinį pranešimą:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_lt.htm


Reikia pagalbos?  
Reikia pagalbos?