Szabad munkaerőáramlás : Egyesült Királyság

A régi és az új tagállamok közötti szabad munkaerőáramlást szabályozó átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatos információ

Európai Bizottság:

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (EGT) 1 a munkavállalók szabad mozgása olyan alapvető jog, amely lehetővé teszi valamennyi EGT-tagország polgárai számára, hogy egy másik tagországban ugyanolyan feltételek mellett dolgozhassanak, mint annak saját állampolgárai.

Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozásával – legfeljebb 7 évig tartó – átmeneti időszak lépett érvénybe, melynek során bizonyos feltételeket támasztva korlátozni lehet a munkavállalók Horvátországból kiinduló, illetve Horvátországba irányuló mozgását.

Ezek a korlátozások kizárólag az állampolgárok munkavállalási célú mozgását szabályozzák, és tagállamonként eltérőek lehetnek.

Az alábbi listában a kívánt országot kiválasztva megtudhatja, hogy az adott ország milyen szabályokat alkalmaz a más tagállamokból érkező munkakeresőkre vonatkozóan.


* Jognyilatkozat - felelősségkizárás

Az Ön által megjelölt ország nem alkalmaz munkaerőpiaci korlátozásokat a következő tagállam állampolgáraival szemben: Románia

* Jognyilatkozat - felelősségkizárás

Az új tagállamokból, az új tagállamokba és az új tagállamok közötti szabad munkaerő-áramlásra vonatkozó átmeneti szabályokról szóló információ kizárólag tájékoztató jellegű. Ezen információkat az egyes tagállamokban lévő EURES-tagok (a nemzeti munkaügyi központok) az illetékes nemzeti hivatalokkal együttműködésben a lehető legnagyobb alaposságra törekedve állították össze. Ennek ellenére nem tudjuk garantálni azt, hogy az itt szereplő információ mindig teljes, átfogó, alapos és naprakész legyen, továbbá az EURES Foglalkoztatási Mobilitás Portálján való nyilvánosságra hozataluk nem jelenti feltétlenül azt, hogy az Európai Bizottság vagy annak szolgálatai helyeslik az adott országban az átmeneti szabályok alkalmazásának módját. A Bizottság nem vállal felelősséget az információ közzétételéből származó semmiféle veszteségért, illetve kárért.

Kérjük, olvassa el az alábbi honlapon található jogi nyilatkozatot is:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_hu.htm


Segítségre van szüksége?  
Segítségre van szüksége?