Vapaa liikkuvuus : Saksa

Tietoa siirtymäajan säännöistä, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta uusista jäsenvaltioista, uusiin jäsenvaltioihin ja niiden välillä

Euroopan komissio:

Euroopan talousalueen (ETA) 1 jäsenvaltioissa työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus, joka mahdollistaa yhden ETA-maan kansalaisen työskentelyn toisessa ETA-maassa samoin ehdoin, joita sovelletaan kyseisen jäsenvaltion omiin kansalaisiin.

Siirtymäkaudella, joka on voimassa enintään seitsemän vuotta Kroatian 1.7.2013 tapahtuneen liittymisen jälkeen, voidaan soveltaa tiettyjä ehtoja, jotka rajoittavat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.

Nämä rajoitukset koskevat vain liikkumisvapautta työpaikan hankkimiseksi ja ne saattavat olla erilaisia eri jäsenvaltioissa.

Valitsemalla jonkin maan jäljempänä olevasta luettelosta saat selville, mitä sääntöjä kyseinen maa soveltaa muista jäsenvaltioista tuleviin työnhakijoihin.


* Oikeudellinen huomautus - vastuuvapauslauseke

Valitsemanne maa ei sovella mitään rajoituksia sellaisten henkilöiden pääsyyn työmarkkinoilleen, jotka ovat kansalaisia seuraavassa valtiossa: Slovenia

* Oikeudellinen huomautus - vastuuvapauslauseke

Tiedot siirtymäsäännöistä, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta uusista jäsenvaltioista, uusiin jäsenvaltioihin ja uusien jäsenvaltioiden välillä, on saatu kyseisissä jäsenvaltioissa toimivilta Eures-verkoston jäseniltä (kansallisilta julkisilta työnvälityspalveluilta). Ne ovat toimittaneet tiedot yhteistyössä jäsenvaltioiden muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja pyrkineet kaikin tavoin varmistamaan niiden virheettömyyden. Emme kuitenkaan voi taata, että tiedot ovat jatkuvasti kattavia, täydellisiä, virheettömiä ja ajantasaisia, eikä tietojen julkaiseminen ammatillisen liikkuvuuden Eures-portaalissa tarkoita sitä, että komissio tai sen yksiköt hyväksyisivät tavan, jolla siirtymätoimenpiteitä sovelletaan kyseisessä maassa. Komissio ei vastaa tappioista tai vahingoista, joita tietojen julkaisemisesta voi aiheutua.

Ks. myös seuraava tärkeä oikeudellinen huomautus:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fi.htm


Tarvitsetko apua?  
Tarvitsetko apua?