Vapaa liikkuvuus : Sveitsi

Tietoa siirtymäajan säännöistä, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta uusista jäsenvaltioista, uusiin jäsenvaltioihin ja niiden välillä

Euroopan komissio:

Euroopan talousalueen (ETA) 1 jäsenvaltioissa työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus, joka mahdollistaa yhden ETA-maan kansalaisen työskentelyn toisessa ETA-maassa samoin ehdoin, joita sovelletaan kyseisen jäsenvaltion omiin kansalaisiin.

Siirtymäkaudella, joka on voimassa enintään seitsemän vuotta Kroatian 1.7.2013 tapahtuneen liittymisen jälkeen, voidaan soveltaa tiettyjä ehtoja, jotka rajoittavat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.

Nämä rajoitukset koskevat vain liikkumisvapautta työpaikan hankkimiseksi ja ne saattavat olla erilaisia eri jäsenvaltioissa.

Valitsemalla jonkin maan jäljempänä olevasta luettelosta saat selville, mitä sääntöjä kyseinen maa soveltaa muista jäsenvaltioista tuleviin työnhakijoihin.


* Oikeudellinen huomautus - vastuuvapauslauseke

Croatia: Entry and stay
 
General notes
Croatia became the 28th member of the European Union (EU) on 1 July 2013. Croatia’s joining the EU will have no immediate bearing on the Agreement on the Free Movement of Persons (AFM) concluded between Switzerland and the EU. Each time the EU welcomes new members, the agreement must be amended again.
 
What does that mean?
The negotiations with the EU on the extension of the free movement of persons to Croatia have been concluded; nevertheless, the Protocol III needs parliamentary approval. This approval takes the form of a federal decree which is subject to referendum. If within 100 days from the official publication of the federal decree a referendum has been petitioned for, the decree will be put up for popular vote.
The admission of Croatian nationals is therefore still subject to the provisions of the Foreign Nationals Act (FNA; SR 142.00).
 
Conclusion
This political process may require two years till completion; therefore, there is no telling when the Protocol III on the extension of the free movement agreement to Croatia will take effect or what transitory provisions will apply to Croatia.
 
The legal basis for access to the Swiss labour market set forth in the documents referred to below remains applicable to Croatian citizens until further notice.

 

* Oikeudellinen huomautus - vastuuvapauslauseke

Tiedot siirtymäsäännöistä, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta uusista jäsenvaltioista, uusiin jäsenvaltioihin ja uusien jäsenvaltioiden välillä, on saatu kyseisissä jäsenvaltioissa toimivilta Eures-verkoston jäseniltä (kansallisilta julkisilta työnvälityspalveluilta). Ne ovat toimittaneet tiedot yhteistyössä jäsenvaltioiden muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja pyrkineet kaikin tavoin varmistamaan niiden virheettömyyden. Emme kuitenkaan voi taata, että tiedot ovat jatkuvasti kattavia, täydellisiä, virheettömiä ja ajantasaisia, eikä tietojen julkaiseminen ammatillisen liikkuvuuden Eures-portaalissa tarkoita sitä, että komissio tai sen yksiköt hyväksyisivät tavan, jolla siirtymätoimenpiteitä sovelletaan kyseisessä maassa. Komissio ei vastaa tappioista tai vahingoista, joita tietojen julkaisemisesta voi aiheutua.

Ks. myös seuraava tärkeä oikeudellinen huomautus:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fi.htm


Tarvitsetko apua?  
Tarvitsetko apua?