Свободно движение : България

Информация за преходните правила регулиращи свободното движение на работна ръка от, към и между новите държави-членки.

Европейска комисия:

В страните-членки на Европейското Икономическо Пространство (ЕЕА) свободното движение на работещите е фундаментално право, което позволява на гражданите от една страна от ЕЕА да работят в друга страна от ЕЕА при същите условия, както собствените граждани на тази държава-членка.

Като изберете държава от списъка по-долу ще намерите информация относно правилата,които се прилагат в тази страна към търсещите работа от други страни-членки.