Råd Och Tips För Att Hjälpa Dig Att Hitta Ett Arbete

Var kan jag söka arbete?

Fri rörlighet för personer är en grundläggande rättighet inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), vilket betyder att medborgare i dessa länder inte behöver arbetstillstånd för att arbeta i ett annat EES-land. Den fria rörligheten för arbetstagare kommer att gälla för medborgare i de nya medlemsstaterna i enlighet med övergångsbestämmelserna i anslutningsfördragen. I avsnittet under rubriken ”Övergångsbestämmelser för de nya medlemsstaterna” nedan behandlas frågor som rör de nya medlemsstaterna.

Vilka praktiska saker måste jag beakta innan jag söker arbete?

Att bo och arbeta i ett annat land kan innebära vissa hinder. Man måste anpassa sig till en ny kultur, använda ett främmande språk på arbetet och sätta sig in i det nya landets socialförsäkrings- och skattesystem. Det bästa sättet att förbereda sig är att ta reda på så mycket som möjligt om landet man valt. Dina personliga egenskaper och din beslutsamhet kan också ha betydelse när det gäller att hitta ett arbete, liksom - naturligtvis - dina kvalifikationer och kunskaper i främmande språk.

Innan du börjar söka arbete är det viktigt att inse att det inte nödvändigtvis är enklare att hitta arbete utomlands än i hemlandet (arbetslösheten är fortfarande hög överlag inom EES- och EU-länderna). Inom vissa branscher kan det dock finnas möjligheter på arbetsmarknaderna i Europa. Detta gäller bland annat turism- och tjänstesektorerna (finanstjänster, managementkonsulter, byggsektorn, IT och vissa delar av hälso- och sjukvårdssektorn) liksom säsongsarbete inom jordbruk. Du bör också komma ihåg att det är stora skillnader mellan olika regioner inom EES vad gäller arbetsmöjligheter, och att situationen ändras mycket snabbt. Mer information om detta finns i avsnittet om levnads- och arbetsvillkor.

Hur börjar man söka?

Här är några tips:
- Besök Eures- webbportalen, där du hittar information om lediga arbeten, arbets- och levnadsvillkor, arbetsmarknad och annat nyttigt. Du kan också registrera din meritförteckning här så att den blir tillgänglig för presumtiva arbetsgivare över hela Europa.
- Kontakta arbetsförmedlingen. På vissa orter har arbetsförmedlingen en Eures- rådgivare som kan ge mer personliga råd. Han eller hon kan hjälpa dig att söka lediga platser i Eures- databasen och kontakta Eures- rådgivare i det land du vill arbeta i för att få tips.
- Läs platsannonserna i tidningar från landet du vill arbeta i. Större bibliotek har ofta utländska dagstidningar, och många branschtidskrifter har platsannonser.
- Kontakta arbetsförmedlingen i det land du vill arbeta i för att få tips. Kom ihåg att som medborgare i ett EES-land har du samma rättigheter i ett annat EES-land som de som bor där. Be att få prata med en Eures- rådgivare som har erfarenhet av att hjälpa utländska medborgare.

Mindre vanliga sätt att hitta arbete

Det vanligaste sättet att få information om lediga platser är via arbetsförmedlingen.

Nedanstående kan dock också vara värt att pröva.

- I många länder finns privata arbetsförmedlingar som särskilt ägnar sig åt förmedling av tillfälliga arbeten. Kontrollera om de tar betalt för sina tjänster och hurdana anställningsavtal de erbjuder innan du anlitar dem.
- Det finns också privata rekryteringsföretag, men de är vanligen specialiserade på chefsbefattningar eller särskilda områden som IT- eller finanssektorerna.
- För studenter som söker arbete kan rekryteringsmässor och yrkesvägledningscenter spela en central roll.
- Det blir allt vanligare med ansökningar på eget initiativ till företag. Ta reda på så mycket du kan om företaget, eftersom dina möjligheter att bli anställd kan bero på hur väl du passar in i företagets struktur och med deras behov. Din ansökan ska vara i form av ett brev och du bör ange kvalifikationer, arbetslivserfarenhet och orsakerna till att du är intresserad av företaget i fråga. Många företag har egna webbplatser, där du ibland kan göra en intresseanmälan via nätet.
- I de flesta länder är personliga nätverk mycket viktiga, och information om lediga arbeten förmedlas ofta muntligen.
- Att tillbringa viss tid i det land du är intresserad av, till exempel för att göra arbetspraktik, är ett idealiskt sätt att lära känna landet, och det ger dig möjlighet att söka arbete på ort och ställe. Många stora företag erbjuder arbetspraktik av detta slag.

Att tänka på när du söker arbete

En av de viktigaste sakerna är att ta reda på hur lätt det går att få din utbildning erkänd i "värdlandet". Avgörande för personer med yrkesutbildning är att ta reda på om utövandet av yrket är reglerat eller inte. Reglerade yrken, dvs. yrken som endast får utövas av personer med vissa kvalifikationer, är bland annat advokat, revisor, lärare, ingenjör, sjukvårdspersonal, läkare, tandläkare, veterinär, farmaceut och arkitekt. För en del av dessa yrken har det utarbetats en förteckning över likvärdiga kvalifikationer som erkänns. För en del andra yrken avgörs likvärdigheten från fall till fall på grundval av utbildningens längd och innehåll. Om ditt yrke inte är reglerat får du börja utöva det så fort du får ett arbete, men du måste ta hänsyn till eventuella bestämmelser som gäller i värdlandet. Det kan hända att det finns bestämmelser som väsentligt skiljer sig från det du är van vid.

Några andra viktiga punkter

Du bör skriva en tydlig, välstrukturerad meritförteckning med tyngdpunkten på det som är viktigt för arbetet i fråga. Du bör också låta översätta meritförteckningen och dina examensbevis (se ovan) till värdlandets språk. I många länder förväntas det att huvudämnet i din examen eller ditt examensbevis har direkt anknytning till det arbete du söker, medan man i andra länder fäster mindre vikt vid detta. EU har antagit en mall för en europeisk "standardmeritförteckning". Du kan använda mallen Europass oavsett vilken utbildning du har, och meritförteckningen gör det enklare att få en uppfattning om vilken erfarenhet och kompetens en arbetssökande från ett annat land har. Mallen finns för närvarande på 20 EU-språk på CV på nätet.

Hur ska man förbereda sig för en anställningsintervju?

Liksom i hemlandet bör du förbereda dig omsorgsfullt inför en anställningsintervju. Du bör känna till företaget du söker arbete hos och ha frågor i beredskap både om företaget och om enskilda detaljer som gäller själva arbetsuppgifterna. Det kommer också att förväntas att du kan visa prov på dina kunskaper i värdlandets språk och på hur dina viktigaste färdigheter och egenskaper uppfyller arbetsgivarens behov. Många stora företag anlitar utvärderingscenter för att bedöma hur potentiella anställda skulle fungera i en faktisk arbetssituation.

Vilka handlingar ska man ta med sig till intervjun?

Normalt bör du ha med dig följande till intervjun:
• Flera kopior av din meritförteckning på lämpligt språk.
• En auktoriserad översättning av ditt examensbevis (en sådan kan du vanligen få från själva läroanstalten eller från det berörda ministeriet).
• Kopior av ditt avgångsbetyg från skolan, universitetsbetyg eller annat intyg.
• Pass eller giltigt ID-kort.
• Personbevis eller motsvarande.
• Aktuell E-blankett för sjukvård (t.ex. E111).
• Några passfoton.

Kan jag föra över min arbetslöshetsersättning till ett annat EES-land utan att ha fått erbjudande om arbete?

Om du för närvarande är arbetslös och vill söka arbete i ett annat EES-land kan du föra över din arbetslöshetsersättning till det nya landet under tre månader. Det finns emellertid stränga bestämmelser och villkor för överföring av förmåner. Det är därför bäst om du kontaktar din lokala arbetsförmedling eller den behöriga myndigheten innan du vidtar några åtgärder. Om du inte har fått ett arbete efter tre månader kan du uppmanas att lämna landet, men myndigheterna kan ha överseende om du kan bevisa att dina chanser att få ett arbete är goda. I andra avsnitt, t.ex. om arbets- och levnadsvillkor, finns det ytterligare information om detta.

Är du nöjd med informationen på denna sida?