Nasveti in namigi za iskanje zaposlitve

Kje iskati delo?

Prosti pretok ljudi med državami Evropskega gospodarskega prostora (EGP) je osnovna pravica državljanov teh držav, ki jim omogoča, da lahko brez delovnega dovoljenja delajo v drugi državi EGP. Prost pretok delavcev bo za državljane novih držav članic veljal v okviru prehodnih ureditev, določenih v pogodbah o pristopu. Poglavje o "Prehodnih ureditvah, določenih za nove države članice" posebej obravnava vprašanja, ki se tičejo novih držav članic.

O katerih praktičnih vidikih moram razmisliti, preden začnem iskati zaposlitev?

Življenje in delo v drugi evropski državi lahko prinese nekaj ovir. Prilagoditi se je treba novi kulturi, delati v tujem jeziku in se seznaniti z novimi sistemi obdavčevanja in socialne varnosti. Najbolje se boste pripravili, če boste izvedeli čimveč o državi, ki ste si jo izbrali. Veliko vlogo pri iskanju dela imajo vaše osebne lastnosti in volja, seveda pa tudi vaša izobrazba in znanje tujega jezika.
Preden začnete iskati zaposlitev, morate vedeti, da ni nujno lažje najti delo v tujini kot doma, saj je skupna stopnja nezaposlenosti v evropski uniji še vedno visoka. Vendar pa lahko nekateri sektorji evropskega trga delovne sile nudijo veliko priložnosti, kot na primer turistični in storitveni sektor (finančne storitve, svetovanje vodstvenim delavcem, gradbeništvo, informacijska tehnologija in nekateri deli zdravstva) ter sezonsko delo in kmetijstvo. Med delovnimi priložnostmi v različnih regijah Evropskega gospodarskega prostora so tudi precejšnje razlike, poleg tega pa se stanje lahko zelo hitro spremeni.
Nadaljnje informacije o tem lahko najdete v razdelku "Življenje in delo".

ako začeti z iskanjem?

Če želite najti delo pred odhodom v tujo državo:
- Obiščite spletne strani portala za zaposlitveno mobilnost EURES, kjer boste našli oglase za prosta delovna mesta, informacije o pogojih za življenje in delo, o trgu delovne sile ter povezave k drugim uporabnim podatkom. Tu lahko morebitnim delodajalcem po vsej Evropi tudi predstavite svoj življenjepis.
- Za nasvet prosite lokalni ali regionalni urad za zaposlovanje. Morda imajo svetovalca EURES, ki vam lahko da bolj oseben nasvet. Ta lahko v sistemu EURES ali pri svetovalcih EURES v državi, kamor se nameravate preseliti, preveri kakšne so ponudbe prostih delovnih mest.
- Preverjajte oglase za prosta delovna mesta v časopisih države "gostiteljice" (večje glavne knjižnice jih običajno redno prejemajo). Veliko specializiranih revij oglaša prosta delovna mesta za posebna poklicna področja.
- Stopite v stik z javnim zavodom za zaposlovanje vaše države gostiteljice, kjer boste lahko dobili nasvet. Kot državljan Evropskega gospodarskega prostora imate enake pravice v drugi državi članici kot njeni državljani. Povejte, da želite govoriti s svetovalcem EURES, ki ima izkušnje iz svetovanja tujim državljanom.

Drugi manj običajni načini za iskanje zaposlitve

Najobičajnejši način iskanja informacij o prostih delovnih mestih je prek javnih zavodov za zaposlovanje.

Dobro pa je poskusiti tudi naslednje:

- V mnogih državah članicah obstajajo zasebne agencije, ki so posebej usposobljene za iskanje začasnega dela. Predhodno preverite, ali boste morali plačati za njihove storitve in kakšne so njihove pogodbe o zaposlitvi.
- Obstajajo tudi zasebne agencije za zaposlovanje, ki pa praviloma posredujejo le vodilna delovna mesta ali delovna mesta v določenih sektorjih, kot sta računalništvo in finance.
- Za študente so lahko sejmi zaposlitvenih priložnosti in centri za poklicno svetovanje zelo koristna pomoč pri iskanju dela.
- Iskalci zaposlitve vedno pogosteje pošiljajo delodajalcem tudi spontane ponudbe za delo. Poskusite izvedeti čimveč podrobnosti o podjetju, saj je lahko vaš uspeh odvisen od tega, ali jih boste uspeli prepričati, da ustrezate njihovi shemi in zahtevam. Napišite ponudbo za delo in v njej opišite vašo izobrazbo, izkušnje in razloge, zakaj se zanimate za podjetje. Mnoga podjetja imajo tudi lastno spletno stran za objavljanje prostih delovnih mest, kamor lahko včasih pošljete elektronsko prošnjo za zaposlitev.
- V mnogih državah je zelo pomembno tudi mreženje (networking), saj se prve informacije o prostih mestih večkrat prenašajo od ust do ust.
- Idealen način za spoznavanje izbrane države je tudi, da tam opravljate prakso. Tako lahko na mestu samem iščete delo. Mnoga velika podjetja ponujajo takšne priložnosti.

O čem morate razmisliti, ko se potegujete za delovno mesto

Ena od najpomembnejših stvari je, da ugotovite, ali vašo izobrazbo priznavajo v državi "gostiteljici". Za tiste, ki imajo strokovno izobrazbo, je bistvenega pomena, ali je njihov poklic v tej državi zakonsko urejen. Zakonsko urejene poklice lahko opravljajo le tisti, ki imajo določene kvalifikacije (na primer odvetniki, računovodje, učitelji, inženirji, paramedicinski delavci, zdravniki, zobozdravniki, veterinarji, farmacevti in arhitekti). Za nekatere od teh poklicev velja spisek priznanih in enakovrednih kvalifikacij, medtem ko se pri drugih enakovrednost presoja od primera do primera, upoštevajoč trajanje in vsebino izobraževanja. Če vaš poklic ni zakonsko urejen, lahko sicer začnete delati takoj, ko dobite delovno mesto, vendar pa morate upoštevati vse potrebne postopke, ki za ta poklic veljajo v državi gostiteljici in ki so lahko drugačni kot v vaši državi.

Kaj je poleg tega še treba upoštevati?

Prepričajte se, da je vaš življenjepis razumljiv, dobro sestavljen in se nanaša na delovno mesto, ki ste si ga zamislili. Skupaj s potrdili o kvalifikacijah (glejte zgoraj) naj bo preveden v jezik države gostiteljice. Večina držav članic pričakuje, da je vaš študijski predmet neposredno povezan z delom, za katerega se potegujete, medtem ko nekatere med njimi temu pripisujejo manj pomena. EU je sprejela standardni evropski obrazec za življenjepis. Ker je primeren tako za poklicno kot za akademsko izobražene iskalce, EUROPASS življenjepis daje jasno sliko o sposobnostih in spretnostih kandidata na evropski ravni. Obrazec za življenjepis je trenutno na voljo v 20 jezikih EU v razdelku EURES Spletni življenjepis.

Kako naj se pripravim na razgovor za delo?

Tako kot v svoji državi se morate tudi v tujini na razgovor temeljito pripraviti. Poiščite čimveč podatkov o podjetju in bodite pripravljeni postavljati vprašanja o njem in o samem delu. Dokazati boste morali tudi vaše znanje jezika države gostiteljice ter pokazati, kako se vaše osnovne spretnosti in osebnostne lastnosti ujemajo z zahtevami delodajalca za to delo. Mnoga večja podjetja po Evropi s pomočjo centrov za ocenjevanje presojajo, kako dobro bi se morebitni bodoči uslužbenec znašel v vsakdanjih življenjskih situacijah.

Katere dokumente naj prinesem s seboj na razgovor?

Navadno potrebujete:
• nekaj kopij vašega življenjepisa v ustreznem jeziku;
• sodno overjen prevod vaše diplome (praviloma ga dobite pri vašem izobraževalnem zavodu ali pristojnem ministrstvu);
• fotokopijo vašega potrdila o zaključnem izpitu, diplomi ali drugi izobrazbi;
• vaš potni list ali veljavno osebno izkaznico;
• kopijo vašega rojstnega lista;
• ustrezen elektronski obrazec, ki potrjuje vaše zdravstveno zavarovanje (npr. E111);
• nekaj fotografij (kot za potni list).

Ali lahko prenesem svojo pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti na drugo državo EGP, četudi tam še nimam ponudbe za delovno mesto?

Če ste trenutno brez zaposlitve in jo želite iskati v drugi državi EGP, lahko prenesete svojo pravico do denarnega nadomestila za tri mesece. Vendar pa za prenos te pravice obstajajo stroga pravila in pogoji, zato vam svetujemo, da se obrnete na vaš lokalni zavod za zaposlovanje ali organ, ki je pristojen za izplačilo tega nadomestila, preden naredite kakršen koli korak. Če po treh mesecih še vedno ne najdete zaposlitve, boste morda morali zapustiti državo. Državne oblasti pa so včasih tudi prizanesljive, če dokažete, da imate dobre možnosti za to, da najdete zaposlitev. Nadaljnje uporabne informacije o tem najdete v drugih razdelkih, npr. Življenje in delo.

Ste zadovoljni z informacijami, ki ste jih našli na tej strani?