Nájdite si prácu prostredníctvom EURES

Aké druhy pracovných miest ponúka EURES?

Voľné pracovné miesta v databáze „EURES Vyhľadávanie práce“ pokrývajú širokú škálu zamestnaní a zahŕňajú dlhodobé aj krátkodobé pracovné miesta.

Pri každej ponuke voľného pracovného miesta sa nachádza informácia o postupe pri podávaní žiadosti a o kontaktných osobách. Kontakt môže byť uvedený na poradcu EURES, ktorý spracuje žiadosť, alebo v niektorých prípadoch priamo na zamestnávateľa.

Pracovné miesta zverejnené na portáli EURES prichádzajú od členov a partnerov EURES, najmä európskych verejných servisov na sprostredkovanie práce. Využívajú EURES pri zverejňovaní pracovných miest, na ktoré má zamestnávateľ záujem prijať zamestnancov z iných európskych krajín. Tieto „pracovné miesta EURES“ majú modrú vlajku, ktorá naznačuje, že zamestnávateľ má osobitný záujem prijať zamestnancov z iných európskych krajín.

Aby sa zvýšila transparentnosť pracovného trhu v Európe, všetky pracovné miesta, až na niekoľko výnimiek, ktoré zverejňujú európske verejné servisy na sprostredkovanie práce, budú postupne zobrazené na našej internetovej stránke. Tieto pracovné miesta nemajú modrú vlajku a nie sú to „pracovné miesta EURES“.

Obsahuje databáza „EURES Vyhľadávanie práce“ voľné pracovné miesta v európskych inštitúciách?

Nie. Voľné pracovné miesta v európskych inštitúciách sú zverejnené na webovej stránke Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO): http://epso.europa.eu

Ako nájdem prácu v databáze EURES-Vyhľadávanie práce?

Sekcia EURES-Vyhľadávanie práce má užívateľsky optimálne webové rozhranie.  Záujemcovia o prácu si môžu vybrať napr. krajinu, región, profesiu, typ pracovnej zmluvy, alebo kombinovať pri hľadaní práce niekoľko kritérií.

Európske servisy na sprostredkovanie práce aktualizujú databázu pracovných ponúk EURES denne a oznamy o voľných pracovných miestach zostávajú v systéme uverejnené dovtedy, kým sú aktuálne.

Na čo netreba zabúdať pri využívaní sekcie EURES Job-Search (EURES-Vyhľadávanie práce):

Väčšina podrobnejších informácií o pracovných miestach, ako napr. druh pracovnej zmluvy, požadovaná prax a vzdelanie atď. sú preložené do všetkých jazykov EÚ. Neplatí to však pre názov a text oznamu o voľnom pracovnom mieste. Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov v jednom jazyku preto nezobrazí všetky vyhovujúce pracovné ponuky z databázy. Ak vyhľadávate napr. pomocou anglického kľúčového slova waiter (čašník), pravdepodobne nenájdete rovnaké odkazy ako pri vyhľadávaní pomocou francúzskeho kľúčového slova serveur (čašník). Preddefinované kategórie ako profesia, požadovaná prax, miesto práce, atď. sú k dispozícii vo všetkých jazykových verziách.

Sú pracovné ponuky dostupné vo všetkých jazykoch EÚ?

Databáza „EURES Vyhľadávanie práce“ je dostupná v 25 jazykoch EÚ/EHP a vyhľadávanie je možné v ktoromkoľvek z týchto jazykov.
Treba však poznamenať, že ponuky voľných miest na portáli EURES sú vo väčšine prípadov importované priamo z národných databáz voľných miest a text ponuky (názov a popis pracovného miesta) je za normálnych okolností v národnom jazyku príslušnej krajiny. Ďalšie údaje o pracovnom mieste, ako typ pracovnej zmluvy, požadovaná prax a vzdelanie atď. sú preložené do všetkých jazykov. Pri vyhľadávaní pomocou kľúčových slov v jednom jazyku sa preto nezobrazia všetky vyhovujúce pracovné ponuky z databázy. Ak vyhľadávate napr. pomocou anglického kľúčového slova waiter (čašník), pravdepodobne nenájdete rovnaké odkazy ako pri vyhľadávaní pomocou francúzskeho kľúčového slova serveur (čašník). Preddefinované kategórie ako profesia, požadovaná prax, miesto práce, atď. sú k dispozícii vo všetkých jazykových verziách.

Treba poznamenať, že každý zamestnávateľ má právo rozhodnúť, v akom jazyku uverejní ponuku voľného miesta v databáze „EURES Vyhľadávanie práce“. Ak zamestnávateľ hľadá uchádzačov na medzinárodnej úrovni, ponuka môže byť uverejnená v jednom alebo viacerých jazykoch, ktoré nie sú identické s národným jazykom zamestnávateľa.

Ako môžem oznámiť svoj záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu? Môžem sa so zamestnávateľom skontaktovať osobne?

Každé ponúkané pracovné miesto obsahuje informácie o tom, akým spôsobom je potrebné žiadať o prácu a na koho sa obrátiť. Kontaktovať môžete buď poradcu EURES, ktorý spracuje vašu žiadosť alebo, v niektorých prípadoch, priamo zamestnávateľa.

Nie som občan EÚ. Môžem použiť EURES na hľadanie pracovných miest?

On-line služby portálu EURES sú bezplatné a voľné prístupné všetkým užívateľom, ktorí majú prístup k internetu. Poradcovia EURES sú členmi siete, ktorá pomáha štátnym príslušníkom 27 členských štátov Európskej únie plus Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska.
Ak sa zaujímate o prácu v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku, môžete sa obrátiť na veľvyslanectvo a/alebo verejný orgán na sprostredkovanie práce v krajine, v ktorej chcete pracovať. Veľmi často vám môže poskytnúť užitočné zdroje informácií a odkazy na ne vaše ministerstvo zahraničných vecí. Tieto informačné strediská môžu poskytnúť nevyhnutné informácie o právnych predpokladoch, ktoré sú potrebné nato, aby štátny príslušník vašej krajiny mohol pracovať v Európe (pracovné povolenia atď.).
Skutočnosť, že nájdete pracovné miesto cez EURES, nič nemení na právnych požiadavkách a administratívnych postupoch vzťahujúcich sa uchádzačov, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Ste spokojní s informáciami poskytnutými na tejto stránke?