EURES’ Nettverk

Hva er EURES?

EURES (European Employment Services) er et samarbeidsnettverk dannet av offentlige arbeidsmarkedsetater. Også fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner er med som partnere. EURES’ nettverk har som mål å underlette den frie bevegeligheten for arbeidstagere innen Det Europeiske Økonomiske Samabeidsområdet (EØS) (de 28 medlemmene i Den Europeiske Union samt Norge, Liechtenstein og Island) og Sveits.

Hvilket geografisk område dekkes av EURES?

EURES dekker 32 land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania,  Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland , Ungarn, Østerrike.

Hvem kan dra nytte av EURES’ tjenester?

EURES retter seg både mot arbeidssøkere som er interesserte i å flytte til et annet land for å arbeide eller studere, og arbeidsgivere som ønsker å rekruttere fra utlandet.

Hvordan kan jeg kontakte et medlem av EURES’ nettverk i mitt land eller region?

EURES tilbyr et nettverk av konsulenter, som ved hjelp av personlige kontakter kan gi arbeidssøkere og arbeidsgivere informasjon, hjelp og assistanse.  EURES’ konsulenter er utdannede spesialister som er behjelpelige med de tre grunnleggende EURES-tjenestene informasjon, veiledning og plassering, for så vel arbeidssøkere som arbeidsgivere, som er interesserte i det europeiske arbeidsmarkedet.  

I hele Europa finnes det over 850 EURES-konsulenter, og antallet øker. Kontaktopplysningene og adressene deres finner du på siden  "Søk EURES-konsulenter" i delen "EURES" i portalen, eller ved å klikke på knappen "Kontakt en EURES-konsulent", som er tilgjengelig på mange av sidene i portalen.

Må jeg betale for EURES’ tjenester?

EURES er en gratis tjeneste både for arbeidssøkere og arbeidsgivere, og er underlagt de betingelser som er satt opp av enkeltstående EURES-medlemmer.

Er du fornøyd med informasjonen på denne siden?


Trenger du hjelp?  
Trenger du hjelp?