Een baan vinden in EURES

Wat voor soort banen heeft EURES te bieden?

In EURES “Een baan zoeken” zijn vacatures voor een heel breed scala aan beroepen te vinden. Het gaat zowel om vaste als om tijdelijke banen.

Bij elke vacature staat vermeld hoe gesolliciteerd moet worden en met wie contact kan worden opgenomen. Contact kan worden opgenomen met de EURES-consulent, die de sollicitatie doorgeeft, of rechtstreeks met de werkgever.

De op het EURES-portaal gepubliceerde vacatures zijn afkomstig van de EURES-leden en -partners, met name de Europese openbare arbeidsbemiddelingsdiensten. Zij maken gebruik van EURES om vacatures bekend te maken bij werkgevers die belangstelling hebben voor werknemers uit andere Europese landen. Deze “EURES-vacatures” worden aangeduid met een blauw vlaggetje. Dit geeft aan dat de werkgever met name belangstelling heeft voor werknemers uit andere Europese landen.

Teneinde de transparantie van de arbeidsmarkt in Europa te verbeteren, zullen alle door de Europese openbare arbeidsbemiddelingsdiensten gepubliceerde vacatures, op enkele uitzonderingen na, op onze website worden bekendgemaakt. Deze vacatures krijgen geen blauw vlaggetje en zijn geen “EURES-vacatures”.

Zijn in EURES “Een baan zoeken” ook vacatures bij de Europese instellingen te vinden?

Neen. Vacatures bij de Europese instellingen worden op de website van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (EPSO) gepubliceerd onder http://epso.europa.eu.

Hoe vind ik een baan in “EURES Een baan zoeken”?

“EURES Een baan zoeken” heeft een gebruiksvriendelijke zoekinterface. Werkzoekenden kunnen bij het zoeken naar een baan bijvoorbeeld een land, een regio, een beroep, of het soort arbeidsovereenkomst selecteren, of verscheidene criteria met elkaar combineren.

De EURES-vacaturebank wordt dagelijks door de Europese arbeidsbureaus bijgewerkt. Vacatures die vervuld zijn, worden uit de vacaturebank verwijderd.

Als u in de vacaturebank zoekt, moet u met de volgende punten rekening houden:

Hoewel voor de meeste vacaturegegevens, zoals de soort arbeidsovereenkomst, vereiste ervaring, opleidingseisen, enz. een vertaling in alle officiële talen van de Europese Unie voorhanden is, is dat niet het geval voor de titel en de tekst van de vacature. Wanneer u op trefwoorden zoekt en deze alleen in één taal aangeeft, krijgt u waarschijnlijk niet alle beschikbare vacatures uit de vacaturebank te zien. Wanneer u bijvoorbeeld als trefwoord het Engelse "waiter" intikt, krijgt u waarschijnlijk niet dezelfde vacatures te zien als met het Franse woord "serveur". Met de voorgedefinieerde categorieën onder “beroep”, “vereiste ervaring”, “plaats” enzovoort, krijgt u echter wel toegang tot alle beschikbare vacatures in de verschillende taalversies.

Kunnen de vacatures in alle EU-talen geraadpleegd worden?

“EURES Een baan zoeken” is beschikbaar in de 25 EU/EER-talen en gebruikers kunnen in al die talen zoeken.
Wij wijzen u erop dat de tekst van de vacatures (titel en functiebeschrijving) in het EURES-portaal in het algemeen in de nationale taal van het bronland geschreven is, omdat deze vacatures direct uit de nationale vacaturebank komen. Andere vacaturegegevens, zoals het soort arbeidsovereenkomst, vereiste ervaring, opleidingseisen, enz. zijn in alle talen vertaald.
Wanneer u op trefwoord zoekt en het “trefwoord” alleen in één taal aangeeft, krijgt u naar alle waarschijnlijkheid niet álle vacatures uit de vacaturebank te zien. Wanneer u bijvoorbeeld als trefwoord het Engelse “waiter” intikt, krijgt u waarschijnlijk niet dezelfde vacatures te zien als met het Franse woord “serveur”. Met de reeds aangegeven categorieën “beroep”, “vereiste ervaring”, “plaats” enz. krijgt u wel toegang tot alle taalversies.

Wij wijzen u erop dat iedere werkgever beslist in welke taal een vacature wordt gepresenteerd in “EURES Een baan zoeken”. Indien een werkgever in het bijzonder geïnteresseerd is internationaal te werven kan de vacature gepubliceerd worden in één of meer andere talen, dan de nationale taal van de werkgever.

Hoe kan ik laten weten dat ik belangstelling voor een bepaalde baan heb? Kan ik rechtstreeks contact opnemen met de werkgever?

Bij elke vacature staat vermeld hoe er gesolliciteerd moet worden en met wie contact opgenomen kan worden. Er kan ofwel contact opgenomen worden met de EURES-adviseur, die de sollicitatie doorgeeft, ofwel in sommige gevallen rechtstreeks met de werkgever.

Ik ben geen EU-burger: kan ik EURES gebruiken om een baan te vinden?

De onlinediensten van EURES zijn vrij toegankelijkvoor een ieder die toegang heeft tot het Web. EURES-adviseurs zijn echter leden van een netwerk die staatsburgers helpt uit de 27 landen van de Europese Unie, alsmede uit Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.
Indien u interesse heeft in leven en werken in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, adviseren wij u contact op te nemen met de ambassade en/of de openbare dienst(en) voor arbeidsvoorziening in het land waar u heen wilt gaan. Vaak kan het ministerie van Buitenlandse Zaken in uw eigen land nuttige informatiebronnen en links naar deze bronnen verstrekken. Deze organisaties beschikken mogelijk over de nodige informatie over de wettelijke vereisten voor het werken in Europa die voor een staatsburger van uw land gelden (zoals werkvergunningen).
Het vinden van een baan via EURES verandert niets aan de wettelijke verplichtingen en administratieve procedures die van toepassing zijn op niet-EU-burgers.  

Bent u tevreden met de informatie die op deze pagina wordt gegeven?