Padomi un ieteikumi, kā atrast darbu

Kur meklēt darbu?

Personu brīva pārvietošanās Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) ietilpst pamattiesību skaitā un ļauj EEZ pilsoņiem strādāt citā EEZ valstī bez darba atļaujas. Darbaspēka brīva pārvietošanās attieksies uz jauno dalībvalstu pilsoņiem, kas pakļauti pārejas pasākumiem, kuri ir paredzēti pievienošanās līgumos. Sadaļa "Jaunajām dalībvalstīm paredzētie pārejas pasākumi" īpaši veltīta jautājumiem, kas attiecas uz jaunajām dalībvalstīm.

Kādi praktiski apsvērumi man jāņem vērā, pirms sāku meklēt darbu?

Dzīvošana un strādāšana citā Eiropas valstī var radīt zināmas grūtības, tādas kā pielāgošanās jaunai kultūrai, strādāšana, lietojot svešvalodu, atšķirīgu nodokļu un sociālās drošības sistēmu iepazīšana. Vislabākais veids, kā sagatavoties šīm pārmaiņām, ir iegūt informāciju par Jūsu izvēlēto valsti. Meklējot darbu, liela nozīme ir arī Jūsu personīgajām īpašībām un mērķtiecībai un, neapšaubāmi, izglītībai un svešvalodu zināšanām.

Pirms sākat meklēt darbu, ir svarīgi, lai Jūs apzinātos, ka atrast darbu ārzemēs ne vienmēr ir vieglāk kā Jūsu dzimtajā valstī (kopējais bezdarba līmenis Eiropā joprojām ir augsts). Neraugoties uz to, daži Eiropas darba tirgus sektori var piedāvāt vērā ņemamas iespējas, piemēram, tūrisma jomā un pakalpojumu jomā (finanšu pakalpojumi, vadības konsultāciju pakalpojumi, būvniecība, IT un atsevišķas veselības aprūpes jomas), kā arī sezonālu lauksaimniecības darbu jomā. Jums jāatceras arī tas, ka pastāv lielas darba iespēju atšķirības starp Eiropas Ekonomikas zonas apgabaliem, un situācija var strauji mainīties. Sīkāka informācija par šiem jautājumiem ir atrodama sadaļā "Dzīvošana un darbs".

Kā sākt meklēšanu?

Lai atrastu darbu pirms došanās projām Jums vajadzētu:

 • apmeklēt EURES darba mobilitātes tīmekļa portālu, kur Jūs atradīsiet informāciju par darba vakancēm, darba tirgu, kā arī saites uz citu noderīgu informāciju. Jūs varat ievietot portālā savu CV, lai tas būtu pieejams potenciāliem darba devējiem visā Eiropā;
 • vērsties vietējā vai reģionālajā nodarbinātības dienestā pēc padoma. Šiem dienestiem, iespējams, ir EURES padomdevējs, kas var sniegt Jums individuālu padomu. Šī persona var apskatīties darba piedāvājumus EURES sistēmā un pie EURES padomdevējiem tajā valstī, uz kuru Jūs vēlaties doties;
 • sekot darba sludinājumiem Jūsu izvēlētās valsts laikrakstos (lielākās sabiedriskās bibliotēkas parasti regulāri saņem avīzes). Atcerieties, ka daudzi specializēti žurnāli publicē darba sludinājumus attiecīgajā profesionālajā jomā;
 • sazināties ar Jūsu izvēlētās valsts nodarbinātības dienestu, kam jāspēj sniegt Jums padomu. Atcerieties, ka Jums ir tādas pašas tiesības kā attiecīgās valsts pilsoņiem, ja esat EEZ pilsonis. Palūdziet pie telefona EURES padomdevēju, kuram ir pieredze palīdzībā ārvalstu pilsoņiem.

Citi mazāk pazīstami darba meklēšanas veidi

Atcerieties, ka vispopulārākais veids informācijas iegūšanai par darba vakancēm ir caur valsts nodarbinātības dienestu.

Tomēr, ir vērts izmēģināt arī šo:

 • daudzās dalībvalstīs ir privātas aģentūras, kas ir īpaši vērstas uz pagaidu darba atrašanu. Jums būtu iepriekš jānoskaidro, vai tās ņem maksu par saviem pakalpojumiem, un jāuzzina, kādus darba līgumus tās piedāvā;
 • pastāv arī privātas darbinieku atlases aģentūras, taču tās parasti meklē darbiniekus vadošajiem amatiem konkrētās jomās, tādās kā informācijas tehnoloģijas vai finanses;
 • studentiem darba meklējumos ļoti svarīgi izmantot nodarbinātības dienas un karjeras plānošanas centrus;
 • arvien populārāka kļūst pieteikumu sūtīšana konkrētām firmām. Jums būtu jāuzzina pēc iespējas vairāk informācijas par firmu; Jūsu panākumi ir atkarīgi no tā, cik labi parādīsit, ka spēsit iekļauties šīs firmas struktūrā un piemēroties prasībām. Jums ir jānosūta pieteikums pa pastu, norādot savu izglītību, pieredzi un iemeslus, kādēļ Jūs interesē darbs konkrētajā uzņēmumā. Daudzām firmām ir savas darbinieku atlases tīmekļa vietnes, kur dažkārt Jūs varat iesniegt elektronisku pieteikumu;
 • lielākajā daļā valstu sakaru dibināšana ir ļoti svarīga, jo pirmā informācija par daudzām vakancēm  izplatās mutiski;
 • prakse vai stažēšanās Jūsu izvēlētajā valstī ir ideāls veids kā iepazīt šo valsti un dod iespēju meklēt darbu uz vietas. Daudzi lieli uzņēmumi nodrošina šādas prakses iespējas.

Kas jāņem vērā, piesakoties darbam

Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir noskaidrot, kā panākt Jūsu kvalifikācijas atzīšanu Jūsu izvēlētajā  valstī. Tiem, kam ir profesionāla kvalifikācija, pats svarīgākais ir, vai šī profesija ir starp regulētajām profesijām, vai nē. Regulētās profesijas ir tās, kurās var strādāt tikai cilvēki ar attiecīgo izglītību (piemēram, juristi, grāmatveži, skolotāji, inženieri, feldšeri, ārsti, zobārsti, veterinārķirurgi, farmaceiti un arhitekti). Dažām no minētajām profesijām ir izveidots līdzvērtīgu kvalifikāciju saraksts, bet citām to nosaka, katru gadījumu izskatot atsevišķi, ņemot vērā mācību ilgumu un saturu. Ja Jūsu profesija neietilpst regulēto profesiju skaitā, Jūs varēsit sākt praksi tiklīdz dabūsit darbu, taču Jums ir jāievēro visas obligātās procedūras, kas tiek piemērotas attiecīgajai profesijai Jūsu izvēlētajā valstī un kas var atšķirties no tā, pie kā Jūs esat pieradis (-usi).

Kas vēl jāņem vērā?

Jums jācenšas sagatavot skaidru, labi strukturētu CV, kas ir paredzēts konkrētajam darbam. CV, kā arī izglītību apliecinošos dokumentus (skat. iepriekš), Jums jādod iztulkot Jūsu izvēlētās valsts valodā. Lielākajā daļā dalībvalstu  sagaida, ka Jūsu grāds vai diploms ir tieši saistīts ar darbu, kuram piesakāties, bet dažās valstīs tam nepievērš lielu uzmanību. ES ir pieņēmusi Eiropas CV standarta paraugu. Šāds EUROPASS CV ir piemērots gan profesionālās izglītības iestāžu, gan universitāšu beidzējiem, un tas skaidri atspoguļo kandidāta spējas un iemaņas visā ES. Šis CV paraugs patlaban ir pieejams 20 ES valodās un ir pieejams sadaļā „EURES CV-tiešsaistē”.

Kā sagatavoties darba intervijai?

Tāpat kā Jūsu dzimtajā valstī, Jums ir rūpīgi jāsagatavojas darba intervijai. Pārliecinieties, ka Jums ir pamatinformācija par firmu un esat gatavs (-a) uzdot jautājumus gan par firmu, gan par konkrētā darba aspektiem. Jums būs jāpierāda Jūsu izvēlētās valsts valodas zināšanas un būs jādemonstrē, kā Jūsu galvenās iemaņas un īpašības atbildīs darba devēja prasībām konkrētajam darbam. Daudzi lieli uzņēmumi visā Eiropā izmanto darbinieku vērtēšanas centrus, lai izsecinātu, kā potenciālie darbinieki rīkotos reālajā dzīvē.

Kādi dokumenti jāņem līdzi uz interviju?

Parasti Jums vajadzēs:

 • vairākus Jūsu CV eksemplārus attiecīgajā valodā;
 • oficiāli apstiprinātu Jūsu diploma tulkojumu (to parasti izsniedz augstskolas vai attiecīgās iestādes);
 • skolas atestāta, universitātes diploma vai cita izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
 • pasi vai derīgu personas apliecību;
 • dzimšanas apliecības kopiju;
 • attiecīga E-veidlapa par veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu (piem. E111); un
 • dažas pases fotogrāfijas.

Vai es varu pāradresēt savu bezdarbnieka pabalstu, ja es pārceļos uz citu EEZ dalībvalsti bez darba piedāvājuma?

Ja Jums patlaban nav darba un Jūs vēlaties meklēt darbu citā EEZ valstī, Jūs varat pāradresēt bezdarbnieka pabalstu trīs mēnešus. Tomēr, pastāv stingri pabalstu pāradresēšanas noteikumi un nosacījumi, tādēļ iesakām Jums vispirms sazināties ar Jūsu vietējo nodarbinātības dienestu vai ar attiecīgo pabalstus izsniedzošo iestādi. Ja pēc 3 mēnešiem Jūs nebūsiet atradis (-usi) darbu, Jūs palūgs atstāt valsti, lai gan varas iestādes var būt piekāpīgas, ja spēsit pierādīt, ka Jums ir labas izredzes dabūt darbu. Cita noderīga informācija par šo tēmu ir atrodama sadaļā "Dzīvošana un darbs".

Vai jūs apmierina šajā lapā sniegtā informācija?