Darba meklēšana EURES

Kāda veida darbu piedāvā EURES?

„EURES Meklēt darbu” vakanču datubāze aptver plašu darba piedāvājumu diapazonu dažādās profesijās un ietver pastāvīga darba un sezonāla darba iespējas.

Klāt katrai vakancei sniegta informācija par to, kā pieteikties un ar ko sazināties. Kontaktpersona ir vai nu EURES padomdevējs, kas apstrādās pieteikumu, vai citos gadījumos ir iespējams sazināties tieši ar darba devēju.

EURES portālā sludinātos darba piedāvājumus nodrošina EURES dalībnieki un partneri, jo īpaši Eiropas valsts nodarbinātības dienesti. Tie lieto EURES, lai ievietotu darba piedāvājumus, ar kuriem darba devējs jo īpaši ir ieinteresēts piesaistīt darbiniekus no citām Eiropas valstīm. Šiem „EURES darba piedāvājumiem” ir pievienots zils karodziņš, kas norāda, ka darba devējs ir jo īpaši ieinteresēts pieņemt darbiniekus no citām Eiropas valstīm.

Lai uzlabotu Eiropas darba tirgus pārskatāmību visiem darba piedāvājumiem, ko izsludina Eiropas valsts nodarbinātības dienesti, gandrīz visi ir atrodami mūsu tīmekļa vietnē. Šiem darba piedāvājumiem nav pievienots zilais karodziņš, un tie nav „EURES darba piedāvājumi”.

Vai „EURES Meklēt darbu” vakanču datubāzē ir iekļautas Eiropas iestāžu vakances?

Nē.
Paziņojumi par Eiropas iestāžu vakancēm tiek publicēti Eiropas Kopienu personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē: http://epso.europa.eu

Kā meklēt darbu sadaļā „EURES Meklēt darbu”?

Sadaļā „EURES Meklēt darbu” ir lietotājam viegli pieejama meklēšanas saskarne. Darba meklētāji var izvēlēties, piemēram, valsti, apgabalu, profesiju, līguma veidu vai apvienot vairākus darba meklēšanas kritērijus.

EURES darba meklēšanas datubāzi katru dienu atjaunina Eiropas nodarbinātības dienesti, un paziņojumi par vakancēm saglabājas sistēmā tikai, kamēr tie ir aktuāli.

Lietas, ko iegaumēt izmantojot EURES darba meklēšanas iespēju:

Lai arī lielākā daļa ar darbu saistītās informācijas, kā piemēram, līguma tips, prasītā pieredze un izglītības līmenis u.tml. ir tulkota visās ES valodās, darba sludinājuma nosaukums un teksts ir atstāts netulkots. Tāpēc, meklējot ar atslēgvārdiem vienā valodā, netiks uzrādītas visas datubāzē pieejamās vakances. Piemēram, ja Jūs meklējat, kā atslēgvārdu izmantojot angļu valodas vārdu „waiter”, Jūs iespējams neatradīsiet tos pašus sludinājumus, kādus Jūs atrastu meklējot ar franču valodas atslēgvārdu „serveur”. Taču iepriekš noteiktās kategorijas sadaļās „profesija”, „ prasītā pieredze”, „atrašanās vieta” utt. aptver visas pieejamās valodu versijas.

Vai darba vakances ir pieejamas visās ES valodās?

„EURES Meklēt darbu” sadaļa ir pieejama ES/EEZ 25 oficiālajās valodās, un lietotāji var veikt meklēšanu jebkurā valodā.
Tomēr, ņemiet vērā, ka tā kā EURES portālā pieejamie darba piedāvājumi lielākoties ir tieši iesūtīti no valstu darba piedāvājumu datubāzēm, vakances teksta saturs (darba nosaukums un apraksts) ir parasti sastādīts attiecīgās valsts valodā. Cita informācija par attiecīgo amata vietu, piemēram, līguma veidu, vajadzīgo pieredzi un izglītības līmeni ir tulkota visās valodās.

Tāpēc, meklējot vakances pēc „atslēgvārdiem” vienā valodā, ne vienmēr tiks atrastas visas datubāzē esošās vakances. Ja, piemēram, Jūs meklēsiet pēc atslēgvārda "waiter" angļu valodā, Jūs visticamāk neatradīsiet līdzīgus sludinājumus, meklējot pēc franču vārda "serveur". Taču noteiktās kategorijas, kā  "profesija", "vajadzīgā pieredze", "atrašanās vieta" utt. ir tulkotas visās valodās.

Ņemiet vērā, ka tas ir atkarīgs no katra darba devēja, kādā valodā darba piedāvājums ir iesniegts mūsu sadaļā „EURES Meklēt darbu”. Ja darba devējs ir īpaši ieinteresēts pieņemt darbā strādniekus no dažādām valstīm, darba piedāvājumu viņš publicē vienā vai vairākās svešvalodās.

Kā es varu izteikt interesi par konkrētu darba piedāvājumu? Vai es varu tieši sazināties ar darba devēju?

Katrā vakancē ir informācija par to, kā pieteikties darbam un ar ko sazināties. Kontaktpersona var būt gan EURES padomdevējs, kas veiks Jūsu pieteikuma apstrādi, vai, dažos gadījumos, tieši darba devējs.

Es neesmu ES pilsonis: vai es drīkstu darba meklēšanai izmantot EURES datubāzi?

EURES tiešsaistes pakalpojumi ir brīvi pieejami jebkuram lietotājam ar piekļuvi tīmeklim. Tomēr EURES padomdevēji ir dalībnieki tīklā, kas palīdz Eiropas Savienības 27 dalībvalstu pilsoņiem, kā arī Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Šveices pilsoņiem.

Ja Jūs esat ieinteresēts dzīvot un strādāt Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē, Jūs varat sazināties ar vēstniecību un/vai nodarbinātības dienestu (-iem) valstī, uz kuru Jūs vēlaties doties. Bieži vien Jūsu valsts Ārlietu ministrija var sniegt noderīgus informācijas avotus un norādes uz tiem. Šīs iestādes sniegs vajadzīgo informāciju par tiesiskajām prasībām, kas jāizpilda jūsu valsts pilsonim, lai strādātu Eiropā (ieskaitot informāciju par darba atļaujām u. c.).

Darba meklēšana, izmantojot EURES datubāzi, nemaina tiesiskās prasības un administratīvās procedūras, ko piemēro cilvēkiem, kas nav ES pilsoņi.

Vai jūs apmierina šajā lapā sniegtā informācija?