Foglalkoztatási mobilitás

Szabadon átköltözhetek egy másik országba dolgozni?

Az EU valamennyi polgárának joga van bármely tagállamban dolgozni és élni, anélkül hogy állampolgárság alapján történő megkülönböztetésben lenne része. A személyek szabad mozgása az Európai Unióról szóló szerződésben (3., 39., 40. cikk) és a közösségi jogban garantált alapvető szabadságok egyike.

A munkavállalók szabad mozgásáról szóló közösségi szabályok az Európai Gazdasági Térség tagállamaira (Izland, Norvégia és Liechtenstein) is vonatkoznak. Svájc kétoldalú egyezményt kötött az EU-val a személyek szabad áramlását illetően.

Fontos megjegyezni, hogy az EU 2004-es és 2007-es bővítését követően egy legfeljebb hétéves átmeneti időszak kezdődik, amelynek során a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó közösségi jog nem alkalmazandó teljes mértékben a kibővített EU egész területén. Erről bővebb tájékoztatást az „Élet és munka” részben a „Szabad munkaerő-áramlás” címszó alatt talál.

Miért ösztönzi az Európai Bizottság a foglalkoztatási mobilitást?

A nagyobb munkaerő-mobilitás, mind az állások (foglalkozási mobilitás), mind az országok között (földrajzi mobilitás) jelentősen hozzájárul a gazdasági és szociális előrelépéshez, a foglalkoztatottság szintjének emeléséhez, valamint a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődéshez. A mobilitás egyrészt segíti az európai gazdaság, a foglalkoztatás és munkaerő könnyebb és hatékonyabb alkalmazkodását a változó körülményekhez, másrészt a versenyképes globális gazdaságban végbemenő változás hajtóereje. A tagállamok közötti magasabb szintű mobilitás hatására szorosabbá válik az EU politikai integrációja is.

Miért érdemes az európaiaknak élni a mobilitásból származó előnyökkel?

Az EU területén mintegy 2-3 millió állás van betöltetlenül, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta 10% körül alakul (a fiatalok körében 25%). Ráadásul azok közül, akik munkanélküliségük ideje alatt költöznek, 59% egy éven belül valójában talált is munkahelyet (szemben az országukban maradók körében mért 35%-kal).
Bár Európa óriási előrelépési lehetőségeket kínál mindazok számára, akik ezért költözni is hajlandóak, az európaiak mégis rendkívül erősen kötődnek otthonukhoz.
1999-ben az EU népességének mindössze 1,2%-a költözött egyik régióból a másikba, míg az USA-ban a népesség 5,9% költözött egyik megyéből a másikba. 2000-ben mindössze 225 000 ember (az EU népességének 0,1%) költözött át egyik EU-tagországból a másikba. Az EU összes munkavállalójának 0,2%-a él és dolgozik két különböző országban. A határ menti régiókban élő 34 millió munkavállaló 1,4%-a, vagyis 497 000 személy dolgozik a hazájától eltérő országban (1999-es adatok).

Miért előnyös, ha egy másik országba költözünk?

Sok előny származik abból, ha valaki bizonyos ideig külföldön tanulmányokat folytat vagy munkát végez: igazi környezetváltozásban lehet része, személyes látóköre kitágul, napi kapcsolatban lehet egy másik kultúrával, ezenkívül ideális lehetősége nyílik nyelvet tanulni, illetve különböző háttérrel érkező emberekkel közösen dolgozni, tanulni, gondolatokat vagy tapasztalatokat cserélni.

Elégedett az ezen az oldalon nyújtott tájékoztatással?