CV ar-líne

Is féidir liom post a chuardach fiú mura bhfuilim cláraithe i Mo EURES: cén fáth a chóir dom clárú i "CV-Ar líne?

Tá seirbhísí ar-líne EURES ar fáil go saor d'aon úsáideaoir go bhfuil rochtain acu ar an nGréasán. Mar sin féin, is baill iad comhairleoirí EURES de líonra a thugann cúnamh do náisiúnaigh 25 Ballstát an Aontais Eorpaigh, chomh maith leis an Iorua, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Eilvéis.
Má tá suim agat i maireactáil agus obair i gCeantar Eacnamaíochta na hEorpa agus san Eilvéis, is féidir leat dul i dteagmháil le hambasáid agus/nó Seirbhís(í) Fostaíochta Poiblí na tíre go dteastaíonn uait dul chuig. Go minic, is féidir le do Roinn Gnóthaí Eachtracha féin foinsí eolais úsáideacha agus naisc chuig na foinsí seo a sholáthair. Soláthróidh ionaid eolais dá leithéid an t-eolas riachtanach ar na riachtanais dlithiúla go bhfuil gá leo do náisiúnach ded' thír chun obair san Eoraip (lena áirítear ceadanna oibre srl.).

Ní athraíonn ag fáil post trí EURES na hoibleagáidí dlithiúla agus gnáthaimh riaracháin go bhféadfadh a bhaint le saoránaigh neamh-AE.

Conas a fhoilsím mo CV i "CV-Ar líne EURES"?

Ar dtús caitheann tú cuntas "Mo EURES" a chruthú. Tar éis clárú, lean na treoracha taispeánta sa ghnáthamh céim-ar-chéim agus líon isteach na réimsí sainordaitheacha uile. Tá an tseirbhís saor in aisce.

Conas is féidir liom mo CV a mhionathrú?

Is féidir leat do CV a mhionathrú am ar bith trí logáil isteach i "Mo EURES" le d'aitheantas úsáideora agus do phasfhocal.

Cé chomh fada a choinneofar mo CV i mbunachar sonraí "CV-Ar líne EURES"?

Caithfidh iarrthóirí-poist cuairt a thabhairt ar a leathanach baile go rialta chun go bhfanfadh a CV inrochtana d'fhostóirí. Mura bhfuil iarrthóir-poist tar éis cuairt a thabhairt ar a leathanach baile le 12 seachtaine, níl an phróifíl inrochtana d'fhostóirí níos mó. Mura bhfuil an iarrthóir-poist tar éis cuairt a thabhairt ar a leathanach baile le bliain, scriostar an phróifíl.

Cé a bhfuil rochtain acu chuig mo CV?

Tá rochtain iomlán chuig do CV ceadaithe do chomhairleoirí EURES agus d'fhostóirí atá tar éis clárú i "CV-Ar líne EURES". Is féidir leat an cinneadh a dhéanamh tú féin cibé an dteastaíonn uait nó nach dteastaíonn uait go mbeadh sonraí pearsanta áirithe, ar nós d'ainm, do sheoladh srl., infheicthe.

Má theastaíonn uaim go bhfanfadh mo CV anaithnid, conas is féidir le fostóirí teagmháil a dhéanamh liom?

Má roghnaíonn tú "anaithnid" dod' "CV Ar líne", beidh fostóirí fós in ann teagmháil a dhéanamh leat, ach tríd an seirbhís EURES, i dtreo is nach mbeidh do shonraí pearsanta ar eolas acu.

Cad a dhéanaim má dhearmadaím mo phasfhocal nó ainm-úsáideora "Mo EURES"?

Má dhearmadann tú do phasfhocal nó ainm-úsáideora "Mo EURES", is féidir leat é a bheith curtha chugat trí r-phost. Cliceáil ar "Do phasfhocal nó ainm úsáideora dearmadta?" faoi "Logáil isteach i Mo EURES" ar an leathanach baile agus lean na treoracha. Cuirfear do phasfhocal nó ainm úsáideora chugat go huathoibríoch trí rphost chuig an seoladh a thug tú nuair a chláraigh tú le EURES.
Má tá d'ainm úsáideora agus do phasfhocal araon caillte agat ba chóir duit dul i dteagmháil le deasc chabhrach EURES. Is féidir sonraí teagmhála a fháil faoi "Teagmhaigh" ar an dTairseach.

An féidir liom m'eolas pearsanta a athrú?

Is féidir leat d'eolas pearsanta a athrú am ar bith gur mian leat; díreach ceangail chuig "Mo EURES" ag úsáid d'aitheantas úsáideora agus do phasfhocal agus athraigh do shonraí.

An féidir liom m'ainm agus mo shonraí a scrios ó "CV-Ar líne EURES?

Tar éis logáil isteach i "Mo EURES", roghnaigh "Díchláraigh ó Mo EURES" Beidh gach eolas fút scriosta ón mbunachar sonraí.
Más mian leat rochtain a bheith agat ar "CV-Ar líne EURES" ag dáta níos déanaí, caithfidh tú clárú arís.

Is saoránach neamh-AE mé: an féidir liom clárú i "Mo EURES"?

Tá seirbhísí ar-líne EURES ar fáil go saor d'aon úsáideoir go bhfuil rochtain acu ar an nGréasán. Is féidir leat clárú i Mo EURES agus do chuardach do phoist a dhéanamh. Mar sin féin, ní athraíonn ag fáil post trí EURES na hoibleagáidí dlithiúla agus gnáthaimh riaracháin go bhféadfadh a bhaint le saoránaigh neamh-AE.

An bhfuil tú sásta leis an bhfaisnéis soláthraithe ar an leathanach seo?