Soghluaisteacht poist

An féidir liom gluaiseacht go saor go tír eile chun obair?

Tá sé mar cheart ag gach saoránach den AE obair agus maireachtáil in aon Bhallstát gan leithcheal a dhéanamh ar bhonn náisiúntachta. Is é saorghluaiseacht ceann de na saoirsí bunúsacha ráthaithe ag Conradh an Aontais Eorpaigh (ailt 3, 39, 40) agus Dlí an Chomhphobail.
Baineann rialacha an chomhphobail ar saorghluaiseacht d'oibrithe le Ballstáit Limistéir Eacnamaíochta na hEorpa freisin (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua). Tá comhaontas déthaobhach ag an Eilvéis leis an AE ar shaorghluaiseacht dhaoine.
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara tar éis forleathnú an AE i 2004 agus 2007, go bhfuil idirthréimhse uasta de seacht mbliana nach mbainfidh dlí an Chomhphobail maidir le saorghluaiseacht oibrithe go hiomlán fós thar an AE forleathnaithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa rannóg "Maireachtáil agus Obair", "Saor Ghluaiseacht oibrithe".

Cén fáth a chuireann an Choimisiún Eorpach soghluaiseacht chun cinn?

Creidtear go gcuireann soghluaiseacht fórsa oibre, idir poist (soghluaiseacht ceirde) agus laistigh de agus idir tíortha (soghluaiseacht geografach), le dul chun cinn eacnamaíochta agus sóisialta, leibhéal ard fostaíochta, agus le fhorbairt cothromaithe agus inbhuanaithe. Cumasaíonn sé d'eacnamaíocht, fhostaíocht agus fhórsa oibre na hEorpa oiriúnú do chuinsí athraithe níos séimhe agus feidhmiúla, agus chun an spreagadh a sholáthair le haghaidh athrú in eacnamaíocht domhanda iomaíoch. Uchtóidh méid níos mó soghluaiseachta idir Bhallstáit comhtháthú polaitíochta níos dlúithe san AE freisin.

Cén fáth gur chóir d'Eorpaigh buntáiste a bhaint as shoghluaiseacht?

Tá thart ar 2-3 mhilliún poist nach bhfuil líonta san AE agus tá an ráta dífhostaíochta thart ar 10% (25% don óige). Ina theannta sin, faigheann 59% díobh siúd a ghluaiseann agus iad dífhostaithe post laistigh de bhliain (i gcomparáid le 35% díobh siúd a bhfanann ina dtír féin).
Tairgeann an Eoraip deiseanna éachtacha d'aon duine gur mian leo gluaiseacht ar mhaithe le dul chun cinn a dhéanamh. Fós tá Eorpaigh statach go maith.
Ghluais 1.2% de dhaonra an AE ó réigiún amháin go ceann eile i 1999, cé gur ghluais 5.9% den dhaonra ó chontae amháin go ceann eile sna Stáit Aontaithe.. Níor ghluais ach 225,000 duine (0.1% de dhaonra an AE) idir dhá thír de chuid an AE i 2000. Maireann 0.2% de dhaonra oibre iomlán an AE i dtír amháin agus oibríonn siad i gceann eile. Den 34 milliún oibrí ag maireachtáil i réigiúin na teorann, oibríonn 1.4 % nó 497,000 i dtír seachas a gceann féin (figiúirí 1999).

Cad iad na buntáistí a bhaineann le gluaiseacht go tír eile?

Tá go leor rudaí le gnóthú ó thréimhse staidéir nó oibre thar lear: athrú timpeallachta ceart, léaslínte phearsanta nua, teagmháil laethúil le cultúr difriúil, an deis idéalach chun teanga nua a fhoghlaim, an seans chun taitneamh a bhaint as a bheith ag obair nó ag staidéar le daoine ó chúlraí difriúla, ag malartú tuairimí agus ag déanamh comparáide ar thaithí.

An bhfuil tú sásta leis an bhfaisnéis soláthraithe ar an leathanach seo?