Leia töökoht EURESe abil

Milliseid töökohti EURES pakub?

Vabad töökohad EURESe valikus ”Otsi töökohta” hõlmavad väga erinevaid elukutseid ning alalist ja hooajalist tööd.

Iga töökoha juures on teave selle kohta, kuidas seda töökohta taotleda ja kelle poole pöörduda. Kontaktisikuks võib olla taotlusi vastuvõttev EURESe nõustaja või muudel juhtudel võib pöörduda otse tööandja poole.

Portaalis EURES avaldavad töökohti EURESe liikmed ja partnerid, eelkõige Euroopa riikide tööhõiveametid. Nad avaldavad portaalis EURES töökohti tööandjatelt, kes on huvitatud töötajate töölevõtmisest. Need nn EURESe töökohad on tähistatud sinise lipuga, mis näitab, et tööandja on eriti huvitatud töötajate töölevõtmisest teistest Euroopa riikidest.

Euroopa tööjõuturu läbipaistvuse parandamiseks avaldatakse meie veebilehel – väheste eranditega – kõik Euroopa riikide tööhõiveametite pakutavad töökohad. Need töökohad ei ole tähistatud sinise lipuga ja need ei ole EURESe töökohad.

Kas EURESe töökoha otsing sisaldab vabu töökohti Euroopa institutsioonides?

Ei.  Vabad töökohad Euroopa institutsioonides on Euroopa Personalivaliku Ameti (European Personnel Selection Office – EPSO) veebisaidil: http://epso.europa.eu.

Kuidas käib töökoha leidmine EURESe töökoha otsingu abil?

EURESe valik ”Otsi töökohta” on kasutajasõbraliku võrguliidesega. Tööotsijad võivad valida erinevate kriteeriumide, näiteks riik, piirkond, elukutse, töölepingu tüüp, või nende kombinatsiooni järgi.

EURESe töökohaotsingu andmebaas värskeneb iga päev Euroopa tööhõiveametite kaasabil. Teated vabadest töökohtadest jäävad süsteemi ainult nende kehtivuse ajaks.

EURESe töökohaotsingut kasutades tasub tähele panna järgmist:

Kuigi enamik andmeid nagu töölepingu tüüp, nõutav töökogemus, haridustase jne on tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse, ei pruugi see alati olla tõsi töökoha nimetuse ja teatise kohta. Võtmesõnaotsing ühe keele põhjal ei anna seepärast andmebaasist alati kõiki vasteid. Kui Te näiteks soovite asuda tööle ettekandjana ja kasutate selleks otsingu võtmesõnana inglise sõna „waiter“, ei leia Te ilmselt samu vasteid kui kasutades prantsuskeelset võtmesõna „serveur“. Elukutse teised määratlused nagu nõutav töökogemus, asukoht jne on olemas kõikides ELi keeltes.

Kas teave vabade töökohtade kohta on olemas kõigis ELi keeltes?

EURESe valik ”Otsi töökohta” on ELi/EMP 25 keeles ja kasutajad võivad teha otsinguid kõigis keeltes.
Siiski tuleb meeles pidada seda, et töökoha tekstiandmed (ametikoha nimi ja kirjeldus) on enamasti töökohta pakkuva riigi keeles, sest EURESe portaalil leiduvad töökohakuulutused imporditakse otse liikmesriikide vabade töökohtade andmebaasidest. Töökohta puudutavad muud üksikasjad (lepingu liik, nõutav töökogemus ja haridustase jms) on tõlgitud kõikidesse keeltesse.
Võtmesõna otsing ühe keele põhjal ei anna seetõttu andmebaasist alati kõiki vasteid. Kui te kasutate näiteks otsingu võtmesõnana inglise sõna waiter, ei leia te ilmselt samu vasteid kui prantsuskeelset võtmesõna serveur kasutades. Teised eelnevalt määratletud kategooriad "ameti", "tarviliku kogemuse", "asukoha" jms all hõlmavad siiski kõiki keeli.
Tuleb märkida, et iga tööandja otsustab ise, mis keeles töökuulutus EURESe töökohaotsingus avaldatakse. Kui tööandja on eriti huvitatud rahvusvahelisest värbamisest, võib töökuulutus ilmuda peale tööandja ametliku keele veel ühes või mitmes muus keeles.

Kuidas saan näidata oma huvi konkreetse töökoha suhtes? Kas ma võin tööpakkujaga otse ühendust võtta?

Iga vaba töökoha juures on teave, kuidas seda taotleda ning kelle poole pöörduda. See, kelle poole pöördutakse, võib olla nii EURESe nõustaja, kes tegeleb taotlusega edasi, kui ka mõnel juhul tööandja ise.

Ma ei ole Euroopa Liidu kodanik, kas ma võin EURESe abil töökohta otsida?

EURESe sidusteenused on vabalt kättesaadavad kõigile kasutajaile, kellel on juurdepääs veebile. Siiski kuuluvad EURESe nõustajad võrgustikku, mille abil aidatakse Euroopa Liidu 27 liikmesriigi ning Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi kodanikke.
Kui tunnete huvi elamise ja töötamise vastu Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis, võite võtta ühendust selle riigi saatkonna ja/või tööhõive ametiga, kuhu tahate minna. Sageli pakub teie oma riigi välisministeerium kasulikke teabeallikaid ja viiteid nendele. Sellised teabekeskused annavad vajalikku teavet õigusnõuete kohta, mida teie riigi kodanik peaks Euroopas töötamise kohta teadma (sealhulgas tööload jms).
Töökoha leidmine EURESe abil ei muuda õiguslikke kohustusi ja haldusmenetlusi, mis võivad kehtida Euroopa Liidu väliste kodanike suhtes.

Kas oled rahul käesoleval lehel pakutava teabega?