EURESe internetiteenused

Kui sageli EURESt ajakohastatakse?

EURESe vabade ametikohtade andmebaasi ajakohastatakse iga päev. EURESe riikide kontaktisikud ajakohastavad korrapäraselt ka tööturu suundumuste ja elu- ja töötingimuste teavet.

Millist teavet EURESe portaal pakub?

Portaali elu- ja töötingimuste jaotis sisaldab üksikasjalist teavet mitmel olulisel teemal, nagu sobiva eluaseme ja kooli leidmine, maksud, elukallidus, tervishoid, sotsiaalõigusaktid, kvalifikatsioonide võrreldavus jne.

Kust saab leida täpsemat teavet õiguste ja kohustuste kohta, kui on plaanis kolida teise riiki?

Elu- ja töötingimuste andmebaas sisaldab üksikasjalist teavet mitmel olulisel teemal nagu sobiva eluaseme ja kooli leidmine, maksud, elukallidus, tervishoid, sotsiaalõigusaktid, kvalifikatsioonide võrreldavus jne.

Millistes keeltes töötab EURESe portaal?

EURESe portaal töötab 25s Euroopa Liidu/EMP  keeles: bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, hispaania, prantsuse, gaeli, islandi, itaalia, läti, leedu, ungari, hollandi, malta, norra, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keeles.
Meie eesmärk on pakkuda võimalikult palju teavet kõigis 25s keeles, seejuures vähemalt inglise, prantsuse ja saksa keeles.
Praegu on jaotises "Elamine ja töötamine" sisalduv teave kättesaadav inglise, prantsuse, saksa ning enamasti ka asjaomase riigi keeles.

Kas oled rahul käesoleval lehel pakutava teabega?