EURESe võrgustik

Mis on EURES?

EURES (European Employment Services - Euroopa tööhõivetalitus) on koostöövõrgustik, mille on moodustanud riikide tööturuasutused. Ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid osalevad partneritena. EURESe võrgustiku ülesandeks on aidata kaasa tööjõu vabale liikumisele Euroopa Majanduspiirkonnas (28 Euroopa Liidu liiget pluss Norra, Liechtenstein ja Island) ning Šveitsis.

Kui suur on EURES?

EURESesse kuulub 32 maad: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Kes saavad kasutada EURESe teenuseid?

EURESe sihtgrupiks on nii tööotsijad, kes tahavad teise riiki tööle või õppima minna, kui ka tööandjad, kes soovivad leida tööjõudu välismaalt.

Kuidas saan võtta ühendust oma riigi või piirkonna EURESe võrgu liikmega?

EURESe juures on nõustajate võrgustik, nemad annavad tööotsijatele ja tööandjatele teavet ja abi isikliku kontakti kaudu. EURESe nõustajad on kogenud asjatundjad, kes pakuvad kolme EURESe põhiteenust: teavet, nõustamist ja tööhõivealast abi nii tööotsijatele kui ka tööandjatele, kes huvituvad Euroopa tööturust.

Kogu Euroopas on kokku üle 850 EURESe nõustaja ning see arv kasvab üha. Nende kontaktandmed ja aadressid võib leida portaalijaotises “EURES” klõpsates pealdisel “EURESe nõustajate otsing” või nupul “Pöörduge EURESe nõustaja poole”, mis on paljudel muudel portaalilehekülgedel. 

Kas EURESe teenuste eest tuleb maksta?

EURES on nii tööotsijatele kui ka tööandjatele tasuta, kuid allub EURESe üksikliikmete sätestatud tingimustele.

Kas oled rahul käesoleval lehel pakutava teabega?


Kas vajate abi?  
Kas vajate abi?