Nalézt pracovní místo v EURES

Jaké typy pracovních míst EURES nabízí?

Volná pracovní místa nabízená v databázi „EURES Vyhledat pracovní místo“ zahrnují širokou škálu povolání a patří mezi ně jak dlouhodobé, tak i sezónní pracovní příležitosti.

Každá nabídka volného pracovního místa obsahuje informace, jak se o ně ucházet a na koho se obrátit. Kontaktní osobou může být buď poradce EURES, který bude zpracovávat žádost, anebo lze navázat spojení přímo se zaměstnavatelem.

Na portálu EURES inzerují pracovní místa členové a partneři EURES, zejména evropské veřejné služby zaměstnanosti (European Public Employment Services). Ty používají EURES k uveřejňování nabídek pracovních míst, na něž chce zaměstnavatel přijmout pracovníky z jiných evropských zemí. Tato „pracovní místa EURES“ jsou opatřena modrou vlaječkou, která udává, že zaměstnavatel má konkrétní zájem přijmout pracovníky z jiných evropských zemí.

Pro zvýšení průhlednosti pracovního trhu v Evropě budou na našich internetových stránkách kromě několika málo výjimek uváděna všechna pracovní místa nabízená evropskými veřejnými službami zaměstnanosti. Tato pracovní místa nejsou označena modrou vlaječkou a nejedná se o „pracovní místa EURES“.

Obsahuje databáze „EURES Vyhledat pracovní místo“ také volná místa v orgánech a institucích Evropské unie?

Ne. Oznámení o volných místech v orgánech a institucích Evropské unie jsou zveřejňována na webové stránce Evropského úřadu pro výběr pracovníků (angl. European Personnel Selection Office - EPSO): http://epso.europa.eu

Jak naleznu zaměstnání v databázi „EURES Vyhledat pracovní místo“?

Databáze „EURES Vyhledat pracovní místo“ nabízí uživatelsky vstřícný mechanismus vyhledávání. Uchazeči o práci si zde při vyhledávání pracovního místa mohou zvolit například zemi, region, profesi, typ smlouvy nebo mohou hledat na základě kombinace několika kriterií.

Databáze EURES Job-search je evropskými službami zaměstnanosti denně aktualizována a oznámení o volných pracovních místech v ní zůstávají jen po dobu, po kterou jsou aktuální.

Při vyhledávání v databázi EURES Job-search je třeba mít na paměti následující:

Většina údajů o pracovních místech, jako je např. typ smlouvy, požadované zkušenosti a úroveň dosaženého vzdělání, jsou překládány do všech jazyků EU, avšak není tomu tak vždy v případě názvu a textu samotného oznámení. Výsledkem vyhledávání pomocí klíčových slov v jednom jazyce nemusí vždy být všechna relevantní volná pracovní místa v databázi. Pokud např. při vyhledávání zadáte anglické slovo „waiter“ (číšník), nenaleznete pravděpodobně stejná oznámení, jako kdybyste toto klíčové slovo zadali ve francouzštině, tj. „serveur“. Nicméně předdefinované kategorie jako např. „profession“ (profese), „experience required“ (požadované zkušenosti), „location“ (místo) atd. jsou k dispozici vždy ve všech dostupných jazykových verzích.

Jsou oznámení o volných pracovních místech k dispozici ve všech jazycích EU?

Služba „EURES Vyhledat pracovní místo“ je k dispozici ve 25 úředních jazycích EU/EHP. Uživatelé mohou vyhledávat v kterémkoli z nich.
Upozorňujeme však, že jelikož údaje o volných pracovních místech na portálu EURES jsou z velké části převzaté přímo z národních databází volných pracovních míst, text oznámení  o volném pracovním místě (jeho název a popis) je obvykle v jazyce užívaném v zemi původu. Další podrobnosti o volném pracovním místu, jako je druh smlouvy, požadované zkušenosti a vzdělání apod., jsou přeloženy do všech jazyků.
Výsledkem vyhledávání pomocí klíčových slov v jednom jazyce proto nemusí vždy být všechna relevantní volná pracovní místa v databázi. Pokud např. při vyhledávání zadáte anglické slovo „waiter“ (číšník), nenaleznete pravděpodobně stejná oznámení o volných pracovních místech, jako kdybyste toto klíčové slovo zadali ve francouzštině, tj. „serveur“. Nicméně předdefinované kategorie jako např. „profession“ (profese), „experience required“ (požadované zkušenosti), „location“ ( místo) atd. jsou k dispozici vždy ve všech jazykových verzích.
Dovolujeme si Vás upozornit, že o jazyku, ve kterém je v databázi „EURES Vyhledat pracovní místo“ prezentována nabídka volného místa, rozhoduje příslušný zaměstnavatel. Pokud má zaměstnavatel velký zájem přijmout pracovníky z jiných zemí, může údaje o volném pracovním místě uveřejnit v jednom či více cizích jazycích.

Jak se mám ucházet o konkrétní místo? Mohu se obrátit přímo na zaměstnavatele?

Každé oznámení o volném pracovním místě obsahuje informace, jak se o něj ucházet a na koho by se uchazeč měl obrátit. Kontaktní osobou může být poradce EURES, který přihlášku uchazeče zpracuje, nebo je v některých případech možné obrátit se přímo na zaměstnavatele.

Mohu k vyhledání pracovního místa použít EURES, i když nejsem občanem členského státu EU?

On-line služby EURES jsou volně k dispozici komukoli s přístupem na internet. Poradci EURES jsou však členy sítě, která poskytuje podporu státním příslušníkům 27 členských států Evropské Unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.
Zajímáte-li se o život a práci v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku, můžete se obrátit na velvyslanectví a/nebo veřejnou službu zaměstnanosti země, do které máte namířeno. Často Vám užitečné zdroje informací a odkazy na tyto zdroje může poskytnout ministerstvo zahraničních věcí ve Vaší zemi. Tato informační střediska Vám mohou poskytnout potřebné informace o právních požadavcích, které se vztahují na práci v Evropě pro státního příslušníka Vaší země (včetně pracovních povolení atd.).
Nalezení pracovního místa prostřednictvím databáze EURES nijak nemění právní povinnosti a administrativní postupy, které se vztahují na občany zemí mimo EU.

Jste spokojeni s informacemi poskytovanými na této stránce?