Мрежата на EURES

Какво е EURES?

EURES (Европейски служби по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество създадена от ведомствата предоставящи обществени служби за заетост. Синдикатите и организациите на работодателите също участват като партньори. Целите на Мрежата на EURES е да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) (състоящо се от 28-те държави-членки на ЕС, плюс Норвегия, Лихтенщайн и Исландия), както и Швейцария.

Каква територия покрива EURES?

EURES покрива 32 Държави: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Обединеното Кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словашката Република, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия,Чешката Република, Швейцария, Швеция.

 

Кой може да се ползва от услугите на EURES?

EURES се обръща и към търсещите работа, които проявяват интерес да се  преместят в друга страна за работа или учене, и към работодателите, които желаят да наемат работна ръка от чужбина.

Как мога да се свържа с член на мрежата на EURES в моята страна или регион?

EURES предлага мрежа от съветници, които могат да предоставят информация, помощ и подкрепа на търсещите работа и работодателите посредством личен контакт. Съветниците на EURES са подготвени специалисти, които могат да предоставят трите основни услуги на EURES, а именно информация, напътстване и настаняване или наемане на работа, както на търсещите работа, така и на работодателите, с интерес към европейския трудов пазар.

Съществуват повече от 850 съветници на EURES из Европа и техният брой расте. Техните данни за контакт и адреси могат да бъдат намерени на страницата  "Търсене на съветници на EURES" в рубриката "EURES" на портала или като кликнете на бутона "Осъществяване на контакт със съветник на EURES", който съществува на много от страниците на портала.

Трябва ли да плащам за услугите на EURES?

EURES е безплатна услуга, както за търсещите работа, така и за работодателите, и се подчинява на условия определени от отделните членове на EURES.

Доволни ли сте от информацията, представена на тази страница?