Här får du hjälp

EURES

EURES hjälper arbetstagare att flytta över gränserna

EURES (EURopean Employment Services) är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Även Schweiz deltar. I nätverket ingår bland annat offentliga arbetsförmedlingar, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Europeiska kommissionen ansvarar för samordningen av nätverket.

EURES främsta mål är att

- ge information, vägledning och rådgivning om arbetsmöjligheter och levnadsvillkor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för arbetstagare som funderar på att flytta till ett annat land,
- hjälpa arbetsgivare att rekrytera personal från andra länder,
- ge råd och vägledning till arbetstagare och arbetsgivare i gränsregioner.