Pomoc pre túto časť

EURES

EURES pomáha pracovníkom uplatniť sa v zahraničí

Európsky servis pre sprostredkovanie práce (EURES) je sieťou pre spoluprácu, ktorá bola navrhnutá za účelom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. Medzi partnerov tejto siete patria servisy pre sprostredkovanie práce, odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie. Koordinátorom siete je Európska komisia.

Medzi hlavné ciele portálu EURES patrí:

- informovať, usmerňovať a poskytovať rady potenciálnym mobilným pracovníkom o pracovných príležitostiach a pracovných a životných podmienkach v Európskom hospodárskom priestore;
- pomáhať zamestnávateľom, ktorí prejavia záujem o zamestnávanie pracovníkov z iných krajín; a
- poskytovať rady a pokyny pracovníkom a zamestnávateľom v cezhraničných regiónoch.