Asistenţă pentru această secţiune

EURES

EURES ajută lucrătorii să treacă graniţele

EURES – Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă - este o reţea de cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European. Elveţia participă, de asemenea, la EURES. Partenerii din reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, organizaţii sindicale şi patronale. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană.

Principalele obiective ale EURES sunt următoarele:

- a informa, a orienta şi a oferi recomandări potenţialilor lucrători mobili în legătură cu posturile disponibile, precum şi în legătură cu condiţiile de viaţă şi de muncă din Spaţiul Economic European;
- a oferi asistenţă angajatorilor care doresc să recruteze lucrători din alte ţări şi
- a oferi consiliere şi orientare pentru lucrătorii şi angajatorii din regiunile transfrontaliere.