Hjelp til denne delen

EURES’ partnerskap over grensene

EURES spiller en særdeles viktig rolle i grenseområder, områder hvor pendlingen over grensene ligger på et betydelig nivå. Over 600 000 personer bor i ett EU-land og arbeider i et annet, og er dermed nødt til å mestre nasjonal praksis og jurdidiske systemer som skiller seg fra hjemlandets. De kan daglig støte på administrative, juridiske eller skattemessige hinder for bevegelighet.
EURES-konsulenter i disse områdene er behjelpelige med spesifikke råd og veiledning om rettighetene og pliktene man har som arbeidstager når man bor i ett land og arbeider i et annet.
For tiden finnes det over 20 grenseoverskridende partnerskap innen EURES. Disse er spredt geografisk over hele Europa og omfatter mer enn 13 land. Hensikten er å møte behovet for informasjon og samordning som er forbundet med arbeidskraftmobilitet i grenseområdene, og disse partnerskapene føyer dermed sammen tjenester innen sysselsetting og yrkesopplæring i offentlig regi, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger, lokale myndigheter samt andre institusjoner som beskjeftiger seg med sysselsetting og yrkesopplæring. EURES’ grenseoverskridende partnerskap fungerer som et verdifullt kontaktpunkt for arbeidsmarkedsforvaltningene, så vel regionalt som nasjonalt, og deres partnere. De er også et viktig redskap når det gjelder kontrollen av disse grenseoverskridende sysselsettingsområdene, som er en vesentlig del av utviklingen av et reelt europeisk arbeidsmarked.