Hjelp til denne delen

EURES

EURES hjelper arbeidstagere å krysse grenser

EURES - European Employment Services - er et samarbeidsnettverk som er opprettet for å underlette den frie bevegeligheten for arbeidstagere innen Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet, hvor også Sveits medvirker. Partnere i nettverket omfatter offentlige arbeidsmarkedsetater, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Nettverket samordnes av Europakommisjonen.

EURES’ hovedmål er:

- å informere, veilede og bistå med råd til potensielt mobile arbeidstagere om så vel jobbmuligheter som bo- og arbeidsforhold innen Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet;
- å bistå arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidstagere fra andre land;og
- være behjelpelig med råd og veiledning for arbeidstagere og arbeidsgivere i grenseområder.