Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES

EURES palīdz darbiniekiem šķērsot robežas

Eiropas nodarbinātības dienesti (EURES) ir sadarbības tīkls, kas ir izveidots, lai sekmētu darbinieku brīvu pārvietošanos Eiropas ekonomikas zonā, kā arī Šveicē. Tīkla partneru lokā ietilpst valsts nodarbinātības dienesti, arodbiedrības un darba devēju organizācijas. Tīklu koordinē Eiropas Komisija.

EURES galvenie mērķi ir:

- informēt pārcelties gatavus darba ņēmējus un sniegt viņiem padomu par darba iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas ekonomikas zonā;
- palīdzēt darba devējiem, kuri vēlas pieņemt darbā darbiniekus no citām valstīm; un
- sniegt padomus un ieteikumus strādājošajiem un darba devējiem pārrobežu reģionos.