Faigh cúnamh don rannóg seo

EURES

Cuidíonn EURES le hoibrithe teorainneacha a thrasnú

Is líonra comhoibrithe é EURES - Seirbhísí Fostaíochta na hEorpa - atá deartha chun saorghluaiseacht oibrithe laistigh den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach a éascú; tá baint ag an Eilvéis léi freisin. Áirítear leis na páirtithe sa líonra seirbhísí fostaíochta poiblí, ceardchumainn agus eagraíochtaí fostóirí. Is é an Coimisiún Eorpach a chomhordaíonn an líonra.

Is iad príomhchuspóirí EURES ná:

- eolas, treoir agus comhairle a thabhairt d’oibrithe soghluaiste féideartha ar dheiseanna poist chomh maith le coinníollacha maireachtála agus oibre sa Limistéar Eacnamaíoch Eorpach;
- cuidiú le fostóirí ar mian leo oibrithe ó thíortha eile a earcú; agus
- comhairle agus treoir a chur ar fáil d’oibrithe agus fostóirí i réigiúin trasteorann.