Abi selle osa kohta

EURES

EURES aitab leida tööd välismaal

Euroopa tööhõivetalitus (EURES) on koostöövõrgustik, mille ülesandeks on aidata kaasa tööjõu vabale liikumisele Euroopa Majanduspiirkonnas, kaasatud on ka Šveits. Võrgustikus osalevad riiklikud tööhõivetalitused, ametiühingu- ja tööandjate organisatsioonid. Võrgustikku koordineerib Euroopa Komisjon.

EURESe põhieesmärgid on:

- teavitada, suunata ja nõustada võimalikke töökohavahetajaid töövõimalustest ning elu- ja töötingimustest Euroopa Majanduspiirkonnas;
- abistada tööandjaid, kes soovivad värvata tööjõudu teistest riikidest;
- nõustada ja suunata piirialade töötajaid ja tööandjaid.