Här får du hjälp

Arbetsgivare

Detta avsnitt är till för att hjälpa europeiska arbetsgivare att finna den personal de behöver för att fylla lediga tjänster och för att ge användbar information om rekrytering på den europeiska arbetsmarknaden.

Vad kan Eures göra för dig?

Europa erbjuder många möjligheter för arbetsgivare som söker personal med specifika kunskaper. Eures kan ge arbetsgivarna – framför allt de små och medelstora företagen – personlig service så att de kan komma i kontakt med potentiella arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om du vill veta …

… var och hur du kan rekrytera personal

Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Läs arbetsmarknadsinformationen och statistiken för varje land i avsnittet ”Leva och arbeta”.
  • Registrera dig kostnadsfritt på ”Mitt Eures” för arbetsgivare så kan du söka efter lämpliga arbetssökandes CV:n och sedan kontakta personerna på ett enkelt sätt.
  • Klicka på ”Annonsera jobb” för att se hur du lägger ut lediga tjänster på Euresportalen.
  • Klicka på ”Rekrytera i utlandet” och få information om de åtgärder som du bör vidta i samband med rekryteringen.
  • Ta reda på vilka informations- och rekryteringsevenemang i samband med Eures som pågår i Europa genom att klicka på ”Evenemangskalender”.

… vilka regler och förfaranden som gäller för utstationerade arbetstagare

En utstationerad arbetstagare är någon som är anställd i en annan EU-medlemsstat men som av sin arbetsgivare på tillfällig basis sänds ut för att genomföra sitt arbete i en annan medlemsstat. Om din organisation behöver utstationera arbetstagare i en annan medlemsstat, titta på checklistan i avsnittet ”rekrytera i utlandet” om vad du bör veta innan du rekryterar arbetstagare utomlands.

… mer om Eures-nätverket och servicen

Över 800 Euresrådgivare är redo att ge dig information och hjälp i alla frågor som rör den europeiska arbetsmarknaden. De offentliga arbetsförmedlingarna och Eures gränsöverskridande partnerskap i EES-länderna har ofta skräddarsydda tjänster för arbetsgivare.

Kontaktuppgifter finner du här:

  • För Euresrådgivare, klicka på ”Kontakta en Euresrådgivare”.
  • För Eures-medlemmar och nationella arbetsförmedlingar, klicka på ”Länkar”.

Kontakta i första hand din närmaste offentliga arbetsförmedling och/eller en Euresrådgivare i ditt hemland eller din region för gränsöverskridande partnerskap om du vill ha rådgivning eller rekrytera personal.