Hjelp til denne delen

Arbeidsgivere

I denne delen vil europeiske arbeidsgivere få hjelp til å finne frem til aktuelle kandidater til ledige stillinger. De vil også finne nyttig informasjon om rekruttering på det europeiske arbeidsmarkedet.

Hva kan EURES gjøre for deg?

Europa byr på mange muligheter for arbeidsgivere som er på jakt etter spesiell kompetanse. Hos EURES vil arbeidsgivere, spesielt små og mellomstore bedrifter, få personlig service og tilgang til potensielle kandidater i hele EØS-området.

Hvis du vil vite...

...hvor og hvordan du kan rekruttere medarbeidere,

har du følgende alternativer:

  • Gå inn på arbeidsmarkedsinformasjonen og statistikkene for det enkelte land i seksjonen "Bo & Arbeid"
  • Se etter CVene til egnede kandidater og ta kontakt med dem ved å registrere deg gratis på "Min EURES" for arbeidsgivere
  • Legg ut en stillingsannonse på EURES-portalen ved å klikke på "Utlys en stilling"
  • trinnene i rekrutteringsprosessen er nærmere beskrevet under "Rekruttering fra utlandet"
  • Opplysninger om EURES’ informasjons- og rekrutteringsarrangementer får du ved å klikke på "Aktivitetskalender"

… regler og prosedyrer som gjelder for utstasjonerte arbeidstakere

En utstasjonert arbeidstaker er en person som er ansatt i én medlemsstat i EU, men som arbeidsgiveren midlertidig sender ut på arbeid i en annen medlemsstat. Dersom din organisasjon har behov for å utstasjonere arbeidstakere i en annen medlemsstat, se sjekklisten over hva du bør vite FØR du rekrutterer arbeidstakere fra utlandet under "Rekruttering fra utlandet". 

...mer om EURES-nettverket og tjenestene det tilbyr

Over 800 EURES-konsulenter tilbyr informasjon om og hjelp med alt som har med det europeiske arbeidsmarkedet å gjøre. I tillegg har de offentlige arbeidsformidlingene og EURES-partnerskapene i grenseregionene i EØS-området ofte spesialiserte tjenester for arbeidsgivere.

Kontaktopplysninger for

  • EURES-konsulenter får du ved å klikke "Kontakt en EURES-rådgiver"
  • EURES-medlemmer og nasjonale arbeidsmarkedsetater i "Relevante lenker"

Ved behov for rådgivning eller rekruttering bør du fortrinnsvis henvende deg til ditt lokale arbeidskontor og/eller en EURES-rådgiver i ditt hjemland eller din grenseregion.