Faigh cúnamh don rannóg seo

Fostóirí

Is é cuspóir na míre seo ná cuidiú le fostóirí Eorpacha na daoine atá ag teastáil uathu a aimsiú chun a gcuid folúntas a líonadh, agus eolas úsáideach a sholáthar faoi earcú ar mhargadh fostaíochta na hEorpa.

Cén tairbhe a d'fhéadfá a bhaint as EURES?

Cuireann an Eoraip go leor deiseanna ar fáil d’fhostóirí a bhfuil fios gnó faoi leith ag teastáil uathu. Féadann EURES seirbhís phearsantaithe a sholáthar d’fhostóirí, go háirithe do ghnóthais bheaga agus mheánacha, chun rochtain a fháil ar na hoibrithe féideartha atá ar fáil sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

Más mian leat a fhios a bheith agat...

...cá háit agus conas is ceart oibrithe / fostaithe a earcú

Bain úsáid as ceann amháin nó níos mó de na roghanna seo a leanas:

  • cuardaigh an t-eolas ar an margadh fostaíochta agus na staidrimh in aghaidh gach tíre sa mhír "Maireachtáil & Obair" 
  • cuardaigh CVanna de chuid iarrthóirí oiriúnacha agus téigh i dteagmháil leo go héasca trí chlárú saor in aisce le “Mo EURES” d’fhostóirí
  • faigh amach faoin gcaoi is ceart do phoist a fhógairt ar an tairseach EURES trí ghliogáil ar “Fógair post”
  • bí ar an eolas maidir leis na rudaí is ceart a chur san áireamh sa phróiseas earcaíochta trí ghliogáil ar "Earcú thar lear" 
  • bí ar an eolas maidir leis na himeachtaí leanúnacha faisnéise agus earcaíochta de chuid EURES san Eoraip trí ghliogáil ar "Féilire imeachtaí"

... na rialacha agus nósanna imeachta is infheidhmithe d'oibrithe aistrithe

Is éard atá i gceist le oirbí aistrithe ná duine atá fostaithe i mBallstát amháin de chuid an AE ach atá curtha ag a fhostóir ar bhonn sealadach chun a chuid oibre a chur i gcrích i mBallstát eile. Mas rud é go mbeidh ar d’eagraíocht oibrithe a aistriú i mBallstát eile, téigh i gcomhairle le do thoil le seicliosta na míre "Ag earcú thar lear", ar na nithe ar cheart a bheith ar eolas agat ROIMH oibrithe a earcú ó thar lear. 

...tuilleadh faoi líonra agus seirbhísí EURES

Tá níos mó ná 800 comhairleoir EURES ann chun tú a chur ar an eolas agus chun cuidiú leat maidir le nithe ar bith a bhaineann le margadh fostaíochta na hEorpa. Chomh maith leis sin, is minic a bhíonn sainseirbhísí oiriúnaithe d'fhostóirí ag na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí agus ag comhpháirtíochtaí trasteorann EURES san EEA.

Faigh sonraí teagmhála de chuid

  • chomhairleoirí EURES trí ghliogáíl ar “Teagmhaigh le comhairleoir de chuid EURES” 
  • bhaill EURES agus na seirbhísí Fostaíochta Náisiúnta i "Naisc Ghaolmhara"

Cuardaigh de rogha na seirbhísí fostaíochta poiblí is cóngaraí agus/nó Comhairleoir de chuid EURES i do thír dhúchais nó do réigiún comhpháirtíochta trasteorann maidir le rud ar bith a bhaineann le comhairle nó le hearcaíocht.