Abi selle osa kohta

Tööandjad

Selle jaotise eesmärk on aidata Euroopa tööandjatel leida vabadele töökohtadele sobivaid töötajaid ning anda kasulikku teavet tööjõu hankimise kohta kogu Euroopast.

Mida saab EURES teie heaks teha?

Euroopa pakub erilise oskusteabega töötajate otsimisel tööandjatele palju võimalusi. EURES saab pakkuda tööandjatele ning eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele nende konkreetsetele vajadustele kohandatud teenuseid, et aidata leida Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) sobivaid töötajaid.

Kui soovite teada...

...kus ja kuidas värvata töölisi/töötajaid,

kasutage palun järgmisi võimalusi:

  • tutvuge jaotises „Elamine ja töötamine” riikide kaupa esitatud tööturualase teabe ja statistikaga;
  • kui registreerute „Minu EURESe” kasutajaks tööandjana (see on tasuta), saate otsida sobivate kandidaatide elulookirjeldusi ja võtta nendega portaali kaudu ühendust;
  • klõpsake lingil „Teata töökohast”, et saada teada, kuidas lisada EURESe portaali töökohakuulutus;
  • klõpsake lingil „Värbamine välismaal”, et saada värbamiseks vajalikku teavet;
  • klõpsake lingil „Ürituste kalender”, et saada teada EURESe teabe- ja värbamisüritustest;

...lähetatud töötajate suhtes kohaldatavatest eeskirjadest ja menetlustest:

Lähetatud töötaja on töötaja, kes töötab ühes ELi liikmesriigis, kuid kelle tööandja saadab ajutiselt täitma tööülesandeid teise liikmesriiki. Kui teie organisatsioonil on vaja lähetada töötajaid teise liikmesriiki, tutvuge jaotises „Värbamine välismaal” esitatud kontroll-loeteluga selle kohta, mida peaksite teadma ENNE, kui värbate töötajaid välismaalt.

...rohkem EURESe võrgustikust ja teenustest

Üle 800 EURESe nõustaja on valmis teid nõustama ja abistama Euroopa tööturuga seotud küsimustes. Lisaks sellele on tööturuasutustel ja Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatel EURESe piiriülestel partneritel tööandjate jaoks olemas nende konkreetsetele vajadustele kohandatud teenused.

Kontaktandmed

  • EURESe nõustajate andmed leiate, kui klõpsate lingil „Pöörduge EURESe nõustaja poole”,
  • EURESe liikmete ja riikide tööturuasutuste andmed leiate jaotisest „Seonduvad lingid”.

Nõu küsimiseks või töötajate leidmiseks konsulteerige palun eelistatavalt kõige lähemate tööturuasutustega ja/või EURESe nõustajaga kas oma koduriigis või piiriüleses partnerpiirkonnas.