Ζητήστε βοήθεια για το τμήμα αυτό

Εργοδότες

Το τμήμα αυτό είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους ευρωπαίους εργοδότες να βρουν τους κατάλληλους υποψηφίους που χρειάζονται και για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η πύλη EURES;

Η Ευρώπη προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους εργοδότες που αναζητούν ειδικευμένο προσωπικό. Η πύλη EURES μπορεί να παράσχει στους εργοδότες, και ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εξατομικευμένες υπηρεσίες για να εντοπίσουν τους εν δυνάμει εργαζομένους που είναι διαθέσιμοι στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Εάν επιθυμείτε να μάθετε...

...πού και πώς να προσλάβετε εργαζομένους / υπαλλήλους

Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • συμβουλευθείτε τις πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και τις στατιστικές για κάθε χώρα στο τμήμα "Διαβίωση και εργασία"
  • αναζητήστε τα κατάλληλα βιογραφικά και επικοινωνήστε με τους υποψηφίους εύκολα, εγγραφόμενοι δωρεάν στο τμήμα του "My EURES" για τους εργοδότες
  • μάθετε πώς να δημοσιεύετε τις θέσεις εργασίας της επιχείρησής σας στην πύλη EURES κάνοντας κλικ στο τμήμα "Δημοσίευση θέσης εργασίας "
  • ενημερωθείτε για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε κατά τη διαδικασία πρόσληψης κάνοντας κλικ στο τμήμα "Προσλήψεις εργαζομένων στο εξωτερικό"
  • ενημερωθείτε σχετικά με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και τις εκδηλώσεις που αφορούν τις προσλήψεις στην Ευρώπη κάνοντας κλικ στο τμήμα "Πρόγραμμα εκδηλώσεων"

… κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζόμενους

Αποσπασμένος εργαζόμενος είναι εκείνος που εργάζεται σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ αλλά αποστέλλεται προσωρινά από τον εργοδότη του σε άλλο κράτος μέλος για να επιτελέσει εκεί τα καθήκοντά του. Εάν η επιχείρησή σας θέλει να αποσπάσει εργαζομένους σε άλλο κράτος μέλος, συμβουλευθείτε τον πίνακα ελέγχου που υπάρχει στο τμήμα "Προσλήψεις εργαζομένων στο εξωτερικό" για να ενημερωθείτε σχετικά με ό,τι πρέπει να γνωρίζετε ΠΡΙΝ προσλάβετε εργαζομένους από το εξωτερικό. 

...περισσότερα σχετικά με το δίκτυο EURES και τις υπηρεσίες του

Περισσότεροι από 800 σύμβουλοι EURES είναι πρόθυμοι να σας ενημερώσουν και να σας βοηθήσουν σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και οι διασυνοριακές συμπράξεις EURES στον ΕΟΧ διαθέτουν συχνά εξειδικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εργαζομένων.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία των

  • συμβούλων EURES κάνοντας κλικ στο τμήμα "Επικοινωνία με σύμβουλο του EURES"
  • μελών του δικτύου EURES και των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης στο τμήμα "Συναφείς σύνδεσμοι"

Απευθυνθείτε κατά προτίμηση στις πλησιέστερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και/ή σε κάποιον από τους συμβούλους EURES στην πατρίδα σας ή στη διασυνοριακή περιφέρεια σύμπραξης για συμβουλευτικούς σκοπούς ή σκοπούς πρόσληψης.