Hjælp

Arbejdsgivere

Denne sektion skal hjælpe europæiske arbejdsgivere med at finde de arbejdstagere, de har brug for til at besætte ledige stillinger på det europæiske arbejdsmarked.

Hvad kan EURES gøre for dig?

Europa giver mange muligheder for arbejdsgivere, der søger efter arbejdstagere med specifik knowhow. EURES kan tilbyde arbejdsgivere, navnlig små og mellemstore virksomheder, en individuel service, som kan give dem adgang til potentielle arbejdstagere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Vil du gerne vide …

… hvor og hvordan du rekrutterer arbejdstagere

Vælg en af følgende muligheder:

  • indhent arbejdsmarkedsoplysninger og statistikker inddelt efter land i sektionen "Leve- og arbejdsvilkår"
  • søg efter egnede kandidaters cv'er og kom i kontakt med dem på en nem måde ved at tilmelde dig "Min Eures" for arbejdsgivere
  • find ud af, hvordan stillingsopslag lægges ud på Eures-portalen ved at klikke på "Opslå stilling"
  • få kendskab til de forskellige trin i rekrutteringsprocessen ved at klikke på "Ansættelse af medarbejdere fra udlandet"
  • få kendskab til, hvilke rekrutterings- og informationsarrangementer inden for Eures, der finder sted i Europa ved at klikke på "Kalender over events"

… hvilke regler og procedurer, der finder anvendelse på udstationerede medarbejdere

En udstationeret medarbejder er en, der er ansat i én EU-medlemsstat, men som midlertidigt er udsendt af sin arbejdsgiver for at udføre sit arbejde i en anden medlemsstat. Hvis din virksomhed har behov for at udstationere medarbejdere i en anden medlemsstat, kan du se i sektionen "Ansættelse af medarbejdere fra udlandet", hvor der findes en tjekliste med ting, man skal huske, FØR man ansætter arbejdstagere fra udlandet. 

....mere om EURES-netværket og serviceydelser

Over 800 EURES-vejledere er parate til at give oplysninger og hjælpe dig i alle spørgsmål, der vedrører det europæiske arbejdsmarked. De offentlige arbejdsformidlinger og grænseoverskridende Eures-partnerskaber inden for EØS har derudover ofte skræddersyede tjenester for arbejdsgivere.

Kontaktoplysninger

  • Adgang til EURES-vejledere fås ved at klikke på "Kontakt en EURES-vejleder"
  • Adgang til serviceydelser, som ydes af EURES-medlemmer og nationale arbejdsformidlinger, fås ved at klikke på "Tilhørende links"

Det er bedst at tage kontakt med den nærmeste offentlige arbejdsformidling og/eller Eures-vejleder i dit hjemland eller i regionen for det grænseoverskridende partnerskab, hvis du ønsker rådgivning eller at blive rekrutteret.