Nápověda k této části

Zaměstnavatelé

Účelem této sekce je pomáhat evropským zaměstnavatelům najít vhodné uchazeče pro obsazení volných pracovních míst, která nabízejí, a poskytnout jim užitečné informace o přijímání zaměstnanců v rámci evropského trhu práce.

Co pro vás může EURES udělat?

Zaměstnavatelům, kteří hledají uchazeče se specifickými dovednostmi, nabízí Evropa širokou škálu příležitostí. EURES může zaměstnavatelům, a to zejména malým a středním podnikům, poskytnout služby „šité na míru“, které jim pomohou oslovit potenciální uchazeče ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Pokud byste se rádi dozvěděli...

...kde a jak najít pracovníky/zaměstnance

Využijte jednu nebo více z těchto možností:

  • v sekci „Život a práce“ naleznete informace o pracovním trhu a příslušné statistiky roztříděné podle jednotlivých zemí,
  • prostřednictvím bezplatné registrace v sekci „Můj EURES“ pro zaměstnavatele můžete vyhledávat životopisy vhodných uchazečů a velice snadno je kontaktovat,
  • v sekci „Zveřejnit nabídku pracovního místa“ se dozvíte, jak vložit informace o volném pracovním místě na portál EURES,
  • „Nábor pracovních sil v zahraničí“ nabízí seznam kroků, které je třeba mít na paměti při přijímání pracovníků ze zahraničí,
  • kliknutím na možnost „Kalendář akcí“ získáte informace o aktuálních informačních a náborových akcích pořádaných sítí EURES v Evropě.

… pravidla a postupy, které se vztahují na vyslané pracovníky

Vyslaný pracovník je zaměstnanec z jednoho z členského státu EU, kterého však jeho zaměstnavatel dočasně vyšle do jiného členského státu, aby tam vykonával práci. Jestliže vaše organizace potřebuje vyslat pracovníky do jiného členského státu, v sekci „Nábor pracovních sil ze zahraničí“ naleznete seznamy toho, co byste měli znát PŘED náborem pracovníků ze zahraničí:

...více o síti EURES a jejích službách

Více než 800 poradců EURES je připraveno vám poskytnout informace a pomoc ve všech  otázkách týkajících se evropského trhu práce. Veřejné služby zaměstnanosti a přeshraniční partnerství EURES v EHP navíc často nabízí specializované služby uzpůsobené potřebám zaměstnavatelů.

Kontaktní údaje

  • poradců EURES získáte kliknutím na možnost „Kontaktovat poradce EURES”,
  •  členů sítě EURES a národních služeb zaměstnanosti naleznete v sekci „Související odkazy”.

Potřebujete-li jakoukoli radu nebo pomoc při náboru pracovníků, obracejte se laskavě přednostně na nejbližší veřejné služby zaměstnanosti a/nebo poradce EURES ve vaší domovské zemi či regionu v rámci přeshraničního partnerství.