Libera circulaţie

Această secțiune este învechită, va fi eliminată în scurt timp.

Comisia Europeană:

În țările membre ale Spațiului Economic European (SEE), libera circulație a lucrătorilor este un drept fundamental care permite cetățenilor oricăreia dintre aceste țări să lucreze într-o altă țară SEE în aceleași condiții ca și cetățenii aceluiași stat membru.

Când selectați o țară din lista de mai jos, veți găsi regulile din țara respectivă care se aplică cetățenilor din alte state membre în căutarea unui loc de muncă.