Vrij verkeer van werknemers

Dit gedeelte is verouderd en wordt binnenkort verwijderd.

Europese Commissie:

In de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) is het vrij verkeer van werknemers een fundamenteel recht waardoor onderdanen van een land dat tot de EER behoort in een ander EER-land mogen werken onder dezelfde voorwaarden als de burgers van die lidstaat.

Kies een land uit onderstaande lijst en u krijgt te zien welke voorschriften in dit land voor werkzoekenden uit andere lidstaten gelden.